Kom bij de politie Maak er politiewerk van

lead analist - NSOC

NSOC is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen - die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie - bloot te leggen en duurzaam te verstoren. NSOC is onder andere verantwoordelijk voor de thema’s trade based money laundering en niet-ambtelijke corruptie. In NSOC is in opbouw, er werken nu ongeveer 120 medewerkers. Kom jij het NSOC versterken als lead analist? Meer weten? Neem deel aan onze online informatieavond op 4 maart 2024.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Driebergen

Organisatieonderdeel:

Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies

Vakgebied(en):

Intelligence

Niveau:

HBO

Wat ga je doen?

Als lead analist van NSOC ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van integrale analyse producten die je samen met je multidisciplinaire team opstelt. Je beheerst de intelligence cycle en stuurt op het plan en planning van het analytisch werk- en denkproces. Je dient met je team vanuit de beschikbare date en informatie verklarend en voorspellend zicht en inzicht te verkrijgen in de ondermijningsvraagstukken van NSOC.

Daarnaast; 

 • heb je een coördinerende rol in het begeleiden van je team door het analyseproces en zorg je ervoor dat deadlines worden gehaald;
 • stuur je functioneel het team bestaande uit  +/-  acht analisten aan en beoordeelt de analisten op het geleverde werk;
 • treedt jij als vertegenwoordiger op naar de opdrachtgever en afnemers van intelligence producten in het speelveld van NSOC;
 • voer je daar waar nodig zelf ook complexe of gevoelige analyse opdrachten uit en coach je analisten tijdens het uitvoeren van hun opdrachten. Tijdens het uitvoeren van de analyseopdrachten werk je nauw samen met domeinexperts uit het veld;
 • heb je gevoel bij sturen op en uitvoeren van tijdrovende complexe analyses en de wijze waarop je tussentijdse resultaten kunt presenteren die bijdragen aan de opgave van NSOC in de politiek-bestuurlijke context.

Waar ga je werken?

Het Team Intelligence is een multidisciplinair samengesteld team dat uiteindelijk zal groeien tot circa 67 fte. Het team heeft tot taak het coördineren en aansturen van het Intelligence productieproces van NSOC. Intelligence maakt deel uit van het landelijke BOTOC Intelligence overleg en onderhoudt het bestaande intelligence-netwetwerk en bouwt in het verlengde van de NSOC Intelligence focus dat netwerk verder uit. Het team werkt voorstellen uit voor verbetering en bijstelling van (aanpalend) beleid.

Het Team Intelligence functioneert daar waar dat binnen het netwerk nodig is, als intelligence broker waarbij men primair contacten onderhoud met de intelligence-organisaties van de partnerorganisaties en secundair met andere (private)partijen.

Je wordt geplaatst bij het Intelligenceknooppunt NSOC (IK NSOC) binnen de politie en van daaruit voor de duur van maximaal 3 jaar te werk gesteld bij NSOC. Na 3 jaar ben je inzetbaar binnen de politie. Het IK NSOC is een knooppunt binnen de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies dat beheersmatig verantwoordelijk is voor de medewerkers (34 fte) die zijn of worden uitgeleend aan NSOC.

Met ingang van 1 januari 2024 is de Landelijke Eenheid opgesplitst in twee zelfstandige eenheden, elk met een specifieke taak. Deze functie is ingericht binnen de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO). LO zet zich zowel nationaal als internationaal in voor de bestrijding van ernstige en georganiseerde criminaliteit, terrorisme, buitenlandse inmenging en cybercriminaliteit. Daarnaast ondersteunt LO de politie in heel Nederland met speciale interventies (DSI) en heimelijke operaties.

Wie ben jij?

Samenwerking is de rode draad binnen het NSOC. Daarom zoeken we collega’s die open staan voor anderen, verschillen weten te overbruggen en anderen kunnen én willen overtuigen om zo het gemeenschappelijke doel te bereiken. Diversiteit is onze kracht, want met onze verschillende achtergronden verbinden we met elkaar en met onze omgeving. Integriteit in de omvang met mensen en het doen van inhoudelijk werk staat voorop. Naast vakmanschap is het belangrijk dat de collega’s elkaar aanvullen, creatief zijn en outside the box denken.

Als lead analist wordt er van je verwacht dat je een verbinder bent en collega’s motiveert en waar nodig ook aanspreekt op hun gedrag. Je bent in staat een team te smeden van verschillende specialisten. Je bent flexibel en kunt proactief opereren binnen een team in een dynamische omgeving. Je bent vakinhoudelijk ijzersterk en tevens in staat om je staande te houden in een complex bestuurlijk en politiek krachtenveld. Je weet met overtuigingskracht te rapporteren aan opdrachtgevers en bestuurders. Ook heb je de vaardigheid om te kunnen werken met grote hoeveelheden data.

Verder beschik je over:

 • een hbo-diploma en bij voorkeur een opleiding sociale netwerk analyse / scenariodenken / training tactische criminaliteitsanalyse / kwantitatieve en kwalitatieve analysemethodieken;
 • brede kennis van complexe analyse- en onderzoeksmethodieken, op tactisch en strategisch niveau;
 • minstens 5 jaar ervaring in de rol van analist, bij voorkeur in een politiek/bestuurlijk krachtenveld;
 • ervaring in een intelligence- of analysefunctie bij een inlichtingen- dan wel opsporingsdienst;
 • ervaring in het samenwerken met data scientisten;
 • ervaring op het gebied van coaching van teams of projectmanagement;
 • bij voorkeur internationale werkervaring .

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.908,- en maximaal € 5.781,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C, werkterrein intelligence.

Interesse?

Bel of mail met Harmen Jan den Hartogh, OSC (06 - 21 11 51 74, harmen-jan.den.hartogh@politie.nl als je meer informatie over de functie wil hebben. Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met Marjolein Bovens, recruiter (06 - 18 16 38 17, marjolein.bovens@politie.nl). 

Of neem deel aan onze informatieavond op 4 maart 2024 om 19:30 uur. Je kan je opgeven door een mail te sturen naar tania.peters.van.neijenhof@politie.nl

Wil je meer weten over NSOC, ga dan naar www.tegenondermijnendecriminaliteit.nl

Solliciteer uiterlijk 11 maart 2024 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt onderdeel van de procedure
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • Kijkend naar de vacature en het werkproces waarop jij solliciteert, vragen we jou op voorhand terughoudend te zijn in wie je deelgenoot maakt van deze sollicitatie.
 • De specifieke werkomgeving maakt dat thuiswerken in principe niet mogelijk is.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Marjolein Bovens | IT-recruiter

marjolein.bovens@politie.nl

06 - 18 16 38 17