Kom bij de politie Maak er politiewerk van

kwaliteits-hovj - Eenheid Limburg

Ben jij (voormalig) hovj en heb je affiniteit met opsporing? Ben je daarnaast kwaliteitsgericht en ketenbewust en weet je het hovj-vakmanschap met gezag uit te dragen? Ben je een echte teamspeler en heb je affiniteit met veranderprocessen? Dan is deze functie iets voor jou!

Specificaties vacature

Locatie(s):

Limburg

Organisatieonderdeel:

Eenheid Limburg

Vakgebied(en):

Agent, Operationele inzet, Opsporing

Niveau:

HBO

Wat ga je doen?

Als kwaliteits-hovj werk je tussen de opsporingsambtenaren in het basisteam. Je gaat je als kwaliteitsbewaker bezighouden met deze cruciale rol in het opsporingsproces en de veiligheidsketen. Jouw inzet leidt tot verbetering van de kerntaak vvc-opsporing in het basisteam. Dat is dus het complete werkproces vanaf constatering, melding of aangifte van een incident tot afronding van het onderzoek, al dan niet met een procesdossier. Over het geheel aan zaken zorg jij als kwaliteitscoach voor kwalitatief betere processen verbaal en merkbaar minder herstelwerk. Daarnaast heb je als uitvoerend hovj een belangrijke voortrekkersrol in de verdere professionalisering van je collega-hovj's en ben jij de verbinder in de ketensamenwerking. Uitgangspunt is dat jouw activiteiten zich, onder verantwoordelijkheid van de teamchef, zich richten op de drie gouden K’s: Kwaliteit, Ketenbewustzijn en Kwartiermaker. Je helpt de teamchef bij het inzichtelijk krijgen wat het team binnen deze taakstelling nodig heeft. Je signaleert en intervenieert gevraagd en ongevraagd en je adviseert de portefeuillehouder opsporing van de eenheid. Ook trek je samen op met de gebieds- en/of de kwaliteits-ovj en de vvc-coördinatoren van het basisteam. Je sluit zo nodig aan bij het periodieke overleg. Voor basisteam overstijgende kwaliteitsverbeteringen neem je deel aan het kwaliteitsnetwerk Politie-OM.

Waar ga je werken?

Eind 2025 zal er landelijk in ieder basisteam één kwaliteits-hovj aan het werk zijn. De bedoeling is dat de kwaliteits-hovj in het eigen basisteam substantieel bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het opsporingsproces, de ketensamenwerking en de professionaliteit van zijn of haar collega-hovj's. De vacature staat open voor de onderstaande basisteams in de Eenheid Limburg:

 • Basisteam Maastricht, onderdeel van District Zuid-West Limburg, met als standplaats Maastricht.
 • Basisteam Westelijke Mijnstreek, onderdeel van Distict Zuid-West Limburg, met als standplaats Sittard.
 • Basisteam Venlo-Beesel, onderdeel van District Noord en Midden-Limburg, met als standplaats Venlo. 
 • Basisteam Weert, onderdeel van District Noord en Midden-Limburg, met als standplaats Weert. 
 • Basisteam Roermond, onderdeel van District Noord en Midden-Limburg, met als standplaats Roermond.
 • Basisteam Heerlen, onderdeel van District Parkstad Limburg, met als standplaats Heerlen. 

Wie ben jij?

​Je weet wat er binnen een basisteam speelt en hebt veelvuldig contact met collega’s. Zij benaderen je vaak voor advies en jouw opvattingen worden als waardevol ervaren. Je durft daar waar nodig van geijkte paden af te wijken en krijgt met jouw gezag en overtuigingskracht collega's mee in je ideeën en beslissingen. Je bent een coach voor je collega's, jij kan je goed in hen verplaatsen en bent in staat constructieve feedback te geven. Je bent een goede sparringpartner voor je teamchef en een verbindende schakel tussen collega's.

Je hebt oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Daarbij beschik je over uitstekende communicatieve- en netwerkvaardigheden. Je hebt goed zicht op de veiligheidsketen en weet de belangen van politie en andere ketenpartners hierin evenwichtig en slagvaardig te behartigen. Als volwaardig gesprekspartner in de keten weet je zowel in- als extern sturend op te treden en streef je naar betekenisvolle interventies.

Daarnaast heb je:

 • een hbo-diploma (bachelor) en een politiediploma op minimaal niveau 3;
 • een geldig hovj-certificaat;
 • ervaring in de opsporing en bij voorkeur affiniteit met de kerntaak opsporing en onderliggend werkproces;
 • ervaring met veranderingsprocessen.

Heb je geen geldig hovj-certificaat, maar ben je wel hovj geweest? Dan kun je solliciteren als je voldoet aan de overige hiervoor genoemde eisen én:

 • Je op dit moment voldoet aan de formele instroomeisen voor de basisopleiding hovj, zoals vereist door de Politieacademie.
 • Je in de sollicitatiebrief en het selectiegesprek kunt aantonen dat je nog altijd affiniteit hebt met de rol van hovj en opsporing in een basisteam.

Wat wij bieden

Deze vacature is voor 6 basisteams opengesteld. Er is landelijk ruimte voor 87 fte. Het betreft een functie van 32 tot 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.832,- en maximaal € 5.669,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C.

Interesse?

Bel of mail met Godfried Klerkx (06 - 27 04 14 05, godfried.klerkx@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met Werving & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 2 oktober 2023 via de sollicitatiebutton en geef in je sollicitatiebrief duidelijk aan welk basisteam je voorkeur heeft!

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Marriël Reuser | Recruiter

Marriel.Reuser@politie.nl

06 - 50 73 43 50