Kom bij de politie Maak er politiewerk van

intelligencespecialist ondermijning - Regionaal Intelligence Knooppunt

Een actuele en relevante intelligencepositie is voor de operatie essentieel om effectieve uitvoering te geven aan politiewerk. Ben jij een verbindende, netwerkende en doortastende specialist die buiten de kaders denkt en goed kan samenwerken? De Dienst Regionale Intelligence Organisatie (DRIO) van de Eenheid Amsterdam zoekt een intelligencespecialist ondermijning.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Amsterdam

Organisatieonderdeel:

Eenheid Amsterdam

Vakgebied(en):

Intelligence

Niveau:

HBO BACHELOR

Wat ga je doen?

Als intelligencespecialist ondermijning ga je je als ambassadeur richten op de samenwerking in RIEC-verband en de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. RIEC staat voor Regionale Informatie & Expertise Center. Deze functie is nieuw en zal worden ondergebracht binnen het thema ondermijning. Daarnaast zal er intensief worden samengewerkt met het RIEC en zal er ook aansluiting plaatsvinden binnen het RIEC-bureau.

Je zorgt voor de afstemming van intelligence en gaat de intelligencevoorziening in de volle breedte vormgeven. Dit doe je namens de gehele DRIO en in samenspraak en afstemming met het RIEC en de samenwerkingspartners. Ook ga je procesmatig uitvoering geven en ben je inhoudsdeskundige. Je houdt het gebruik en toepassing van informatiedeling scherp in de gaten en hebt daarbij ook oog voor de juridische mogelijkheden en beperkingen. Jij houdt zicht op de kwaliteit, voortgang en behandeling van verzoeken en zoekt vooral de verbinding op het gebied van intelligence. Daarmee draag je bij aan veiligheidsbeelden en doelstellingen van het intelligenceproces van de DRIO en RIEC. Je faciliteert de kennis- en informatiedeling binnen de integrale samenwerking. Als spin in het web geef je het RIEC meer bekendheid binnen de eenheid, door het verzorgen van presentaties en het ontwikkelen van interne communicatie. Dit doe je door verschillende teams actief te informeren over de mogelijkheden van het RIEC waarbij jij optreedt als vraagbaak en als klankbord.

Hierbij kun je denken aan het: 

 • adviseren van politiecollega’s bij RIEC-vraagstukken;
 • bouwen en onderhouden van een relevant netwerk, ook met RIEC-partners;
 • verantwoordelijk zijn voor een juiste informatie-uitwisseling tussen de politie en RIEC-partners, waarbij je aanspreekpunt bent. Als inhoudsdeskundige weet jij wat je kunt vragen en op welke wijze de informatie is te ontsluiten bij de verschillende partners, ook ben je de aanjager van integrale aanpak;
 • continu bewust zijn van de status van de te verkrijgen/verkregen informatie en je houdt rekening met de verschillende belangen;
 • regelmatig bijeenkomsten organiseren met collega’s die ook actief zijn binnen de RIEC-AA samenwerking en je zorgt voor de verbinding naar de projectgroepen van het RIEC;
 • oog hebben voor informatie die bijdraagt aan het veiligheidsbeeld van de eenheid, zoals criminele activiteiten, fenomenen, trends en ontwikkelingen en weet de juiste afdelingen hierover te informeren.

Waar ga je werken?

De DRIO gaat themagericht werken met intelcellen, waar DRIO-brede werkzaamheden logischerwijs samengebracht worden, inclusief de mensen die de werkzaamheden doen. Onder invloed van trends in de samenleving is het nodig dat de DRIO flexibel en wendbaar hierop aansluit en meebeweegt. Tussen de intelcellen wordt nauw samengewerkt, er is steeds meer sprake van onderlinge verwevenheid. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt op nationaal en regionaal geprioriteerde thema’s, zoals (bestuurlijke aanpak) ondermijning, openbare orde, bewaken & beveiligen, CTER, excessief geweld en cyber. De vacature staat in eerste instantie open voor het thema bestuurlijke aanpak ondermijning, maar de actuele ontwikkelingen in de samenleving zijn bepalend voor de definitieve plaatsing. Lokale verankering en nauwe samenwerking met de DRIO Frontoffice zijn vanzelfsprekende elementen in jouw werk.

Wie ben jij?

Je bent proactief en komt met vernieuwende ideeën. Vanuit eigen denkwijze en initiatief geef je vorm aan je functie en daarbij beschik je over een hands-on mentaliteit. Je bent een echte verbinder en intermediair op het gebied van intelligence. Ook kun je goed samenwerken met in- en externe partners. Prioriteiten stellen is voor jou geen probleem, je denkt vooruit en kunt vraagstukken op een analytische wijze doorgronden. Je zorgt dat je aan de voorkant van eenheids- en veiligheidsvraagstukken komt. Verder ben je kritisch, moedig, ondernemend en to the point. Je reflecteert op jezelf en ook op anderen, vervolgens zet je deze inzichten om in actie. Je begrijpt veranderprocessen, weet te 'ontschotten' en je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin je werkt. Daarnaast kun je processen helder beschrijven, verbeteren en op elkaar afstemmen.

Verder heb je:

 • een hbo-diploma (bachelor);
 • bij voorkeur ervaring op het gebied van integraal werken;
 • bij voorkeur ervaring binnen intelligence.

Wat wij bieden

De standplaats is James Wattstraat 84, Amsterdam. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Je wordt aan één of meerdere thema’s gekoppeld.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.138,- en maximaal € 5.055,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

Interesse?

Bel of mail met teamchefs Ruud van Baal (06 - 51 47 14 32, ruud.van.baal@politie.nl), Hans Hali (06 - 22 38 07 05, hans.hali@politie.nl) of operationeel specialist Hanneke Geitenbeek (06 - 51 59 07 60, hanneke.geitenbeek@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben. 
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met Werving & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 21 juni 2024 via de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheid- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een vakinhoudelijk assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.