Kom bij de politie Maak er politiewerk van

GZ-psycholoog

Dagelijks voeren politiemensen van de Afdeling Afgeschermde Operaties heimelijke werkzaamheden uit die mogelijk belastend zijn voor hun mentale gezondheid. Wil jij hen bijstaan door regelmatig met hen in gesprek te gaan om te signaleren hoe het met ze gaat? Kun jij kortdurende interventies inzetten maar weet je ook wanneer je moet doorverwijzen? De Dienst Speciale Operaties zoekt een ervaren en discrete psycholoog.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Driebergen-Rijsenburg

Organisatieonderdeel:

Landelijke Eenheid

Vakgebied(en):

Communicatie

Niveau:

WO

Wat ga je doen?

Jij gaat politiemedewerkers begeleiden die op heimelijke en afgeschermde wijze de zware en georganiseerde criminaliteit bestrijden. Zij werken onder hoge druk en doen werk met een hoog afbreukrisico. De doelgroep waarmee je gaat werken bestaat uit rechercheurs, technisch en ondersteunend personeel en leidinggevenden. Met deze medewerkers houd je regelmatig gesprekken. De frequentie verschilt per context maar kent een duidelijke ondergrens. Tijdens die gesprekken ga je de diepte in. Je monitort welke effecten het werk op medewerkers heeft, signaleert veranderingen en bewaakt hun mentale gezondheid. Bij zorgen en wanneer je gevaar vermoedt voor de medewerker, zijn of haar omgeving en voor de operatie, dan spreek je dat uit.

Je stimuleert de medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun mentale gezondheid en je ondersteunt hen bij het ontwikkelen van copingmechanismen, het versterken van hun identiteit en hun vaardigheden om met dilemma’s om te gaan. Daarvoor ontwikkel je methoden en technieken die je na toetsing ook uitleert aan collega’s. Je ontwikkelt intervisiemethodieken en begeleidt bijeenkomsten. Samen met collega’s ontwikkel en geef je trainingen over onderwerpen als communicatie, cultuur, ethiek, beroepsidentiteit, onderling vertrouwen, PTSS, stressmanagement of andere thema’s die een rode draad zijn in de gesprekken. Kortdurende interventies voer je zelf uit. Wanneer therapie nodig is, stel je een indicatie en verwijs je medewerkers door naar externe hulpverlening volgens de zorglijnen van de politie. Ook ben je betrokken bij opvang en nazorg na incidenten. Je participeert in het netwerk van korps- en eenheidspsychologen, geestelijk verzorger, bedrijfsarts en psychologen binnen de Afdeling Afgeschermde Operaties, de Politieacademie en daarbuiten. Jouw werkzaamheden voer je uit in afstemming met en onder aansturing van de korpspsycholoog.

Waar ga je werken?

De Dienst Specialistische Operaties (DSO) heeft een aantal unieke expertises. In operationele samenwerking levert en ontwikkelt de DSO maatwerkondersteuning voor effectief politieoptreden. De expertiseterreinen binnen de DSO betreffen technologie, politieruiters, specialistische dieren, afgeschermde operaties, interceptie, sensing, dierenwelzijn, forensische-, telecom-, milieu-, financiële en digitale expertise, heimelijk waarnemen en de verwerking van de heimelijk verkregen informatie.

De Afdeling Afgeschermde Operaties (AO) is belast met zowel de uitvoering van afgeschermde, heimelijke operaties in samenwerking met en ter ondersteuning van opsporingsonderzoeken als met het geven van (veiligheids)adviezen voor deze onderzoeken. De operaties worden uitgevoerd op het gebied van Specialistische Recherche Ondersteuning, dekmantelactiviteiten, getuigenbescherming en elektronische veiligheid.

Wie ben jij?

Jij bent een ervaren GZ-psycholoog die om kan gaan met diverse mensen en groepen. Je bent hartelijk en benaderbaar, en je kunt je, met professionele afstand, goed inleven in mensen en hebt het in je om hen op hun gemak te stellen. Jij kunt goed aansluiten op een team, zonder onderdeel van dat team te worden. Daarnaast beschik je over diagnostische en interveniërende vaardigheden en je hebt ervaring in het behandelen van complexe (persoonlijkheids)problematiek. Je bent daarin doortastend en kunt omgaan met weerstand. Je begrijpt dat verschillende soorten operaties verschillende effecten kunnen hebben op mensen. Het afgeschermde werk spreekt je aan en je bent bereid je daar verder in te verdiepen.

Je kunt goed functioneren in een organisatie waarin complexe thema’s invloed hebben op jouw werk als psycholoog. In zelfreflectie ben je sterk; je durft kritisch te kijken naar jezelf en je handelen. Door middel van intervisie en supervisie kun je goed bij jezelf blijven, jouw morele kompas kalibreren en rolzuiver blijven. Tot slot ben je discreet en belastbaar en kun je zelf ook werken in een afgeschermde context.

Verder vragen wij:

  • een wo-diploma een afgeronde opleiding tot GZ psycholoog (art. 3, aandachtsgebied volwassenen en ouderen);
  • de bereidheid om je vakmatig te ontwikkelen via scholing en supervisie;
  • NIP lidmaatschap of de bereidheid om lid te worden van het NIP.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen - Rijsenburg. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.547,- en maximaal € 5.296,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist C, werkterrein omgangsvormen en sociale veiligheid.

Interesse?

Bel of mail met een van de psychologen van de Afdeling Afgeschermde Operaties (088 - 662 3029, wervingwod@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 27 mei 2022 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek A maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.