Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

generalist forensische opsporing

Team Forensische Opsporing van Eenheid Den Haag zoekt voor het 1e en 2e lijns-onderzoek nauwkeurige en analytische collega's die uiterst zorgvuldig de puzzel (van waarheidsvinding) willen oplossen. Heb jij de skills om als generalist forensische opsporing het verschil te maken? Solliciteer dan snel!

Plaatsnamen: Organisatieonderdeel: Vakgebied: Niveau:
Plaatsnamen: 's-Gravenhage Organisatieonderdeel: Den Haag Vakgebied: Opsporing Niveau: MBO 3

Wat ga je doen?

Wij zoeken 6 generalisten voor de volgende taakgebieden: verkeersongevallenanalyse (1), voertuigidentificatie (1), laboratorium dactyloscopie/DNA/verdovende middelen (3), en forensische informatie (1).

In alle gevallen geldt dat je zelfstandig forensisch onderzoek uitvoert. Bij ernstige delicten en complexe of grote onderzoeken doe je dit in teamverband. Je analyseert en interpreteert het sporenbeeld en kunt daarmee de potentiële modus operandi en/of het incidentverloop beschrijven. Sporen stel je veilig, je onderzoekt en analyseert de onderlinge samenhang en je bepaalt de relevantie ervan. Bevindingen en conclusies leg je schriftelijk vast. Ter voorkoming van ongewenste sporenoverdracht en ter borging van de chain of custody werk je volgens gestandaardiseerde methodes en volg je ook op administratief gebied gedisciplineerd de generieke werkwijze. Je neemt deel aan relevante netwerken, instrueert assistenten en medewerkers en doet daarnaast verbetervoorstellen ten behoeve van de forensische uitvoeringspraktijk.

Waar je onderzoek zich specifiek op richt is uiteraard afhankelijk van het taakgebied waarin je komt te werken.

Verkeersongevallenanalyse: je voert onderzoek uit naar de oorzaak, toedracht en gevolgen van een verkeersdelict of -incident. Het gaat om zaken met lichamelijk letsel en/of dodelijke afloop of met een (grote) maatschappelijke impact. Hierbij pas je forensische onderzoeksmethodes en -technieken toe, zoals verschillende visualisatietechnieken.

Voertuigidentificatie: je onderzoekt de identiteit, zowel fysiek als digitaal, van alle soorten voertuigen. In de opsporing van de diverse vormen van (zware)criminaliteit, waaronder de aanpak van ondermijning, is het achterhalen van de voertuigidentiteit een cruciaal onderdeel. Je ondersteunt de opsporing zowel kleinschalig (lokaal) als eenheidsbreed of landelijk.

Dactyloscopie: je verricht forensisch vooronderzoek op items die mogelijk vingersporen bevatten. Met behulp van verschillende chemische technieken (zuren, dampen) maak jij dactyloscopische sporen zichtbaar. Die sporen kunnen zich bevinden op uiteenlopende objecten, bijvoorbeeld een wapen of een brief.

DNA: je verricht (indicatief) vooronderzoek op items die mogelijk biologische sporen bevatten. Jij houdt je bezig met de bemonstering van bijvoorbeeld bloedsporen die worden aangetroffen bij een inbraak of van speekselsporen op een bivakmuts die is aangetroffen bij een overval.

Verdovende middelen: je voert op verschillende wijzen (indicatief) onderzoek uit op stoffen die al dan niet vallen onder de Opiumwet. Jouw onderzoek kan bijvoorbeeld een aanwijzing zijn dat er sprake is van drugshandel. Je werkt met de klassieke methode van indicatief vooronderzoek in de vorm van standaard chemische tests (kleurentests) en voert bewijswaardige tests uit aan de hand van het NFiDent-proces.

Forensische informatie: je zorgt voor het toegankelijk maken van forensische informatie die afkomstig is van plaatsen delict, zoals sporen, goederen en modus operandi. Je signaleert verbanden tussen verschillende plaatsen delict aan de hand van de forensische informatie. Door het in laten zetten van vervolgonderzoeken aan sporen en goederen probeer je verbanden te bevestigen en/of uit te breiden.

Recherchewerk is onvoorspelbaar. Dat betekent dat afhankelijk van je werkzaamheden, je op onregelmatige tijden werkt en meedraait in piketdiensten.

Waar ga je werken?

Team Forensische Opsporing richt zich op sporen zoeken, sporen veilig stellen, sporen onderzoeken en het interpreteren van het sporenbeeld en de resultaten van het onderzoek. Primair doel is de waarheidsvinding in het kader van het onderzoek naar de toedracht van een vermoedelijk strafbaar feit. Het team bestaat uit ongeveer 165 fte en is opgedeeld in:

 • 1e lijns-onderzoek op de plaats delict of plaats incident (in het geval van verkeersongevallenanalyse);
 • 2e lijns-onderzoek door medewerkers, laboranten en experts;
 • een frontdesk waarbinnen planning en prioritering van de inzetten plaatsvindt, evenals advisering met betrekking tot forensisch onderzoek.

Je samenwerkingspartners lopen uiteen van collega’s uit de Teams Forensische Opsporing, ook elders in het land, tot bijvoorbeeld een zedenrechercheur. Maar je kunt bijvoorbeeld ook te maken krijgen met het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut.

Wie ben jij?

Jij ziet het als een uitdaging om een prominente rol te spelen in onderzoeken waarbij waarheidsvinding centraal staat. Zelfs de kleinste kans is voor jou reden om je in een zaak vast te bijten! We zoeken collega's die oog hebben voor detail en nauwkeurig kunnen werken, die analytisch zijn en waakzaam voor tunnelvisie. Daarbij ben je in staat om gedurende langere tijd zeer secuur te werken. Vervolgens zorg je voor een nauwkeurige vastlegging van je bevindingen. Ook onder tijdsdruk kun jij geprotocolleerd werken. Je kunt op je eigen werk reflecteren en maakt fouten bespreekbaar. Voor een goede dossiervorming ben je in staat begrijpelijke teksten te schrijven. Ook toon je graag initiatief en werk je actief mee aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Je zorgt dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen, zowel binnen je eigen vakgebied als op andere deskundigheidsgebieden. Daarnaast is het van belang dat je professionele afstand kunt bewaren van het menselijk leed waarmee je in aanraking komt. We verwachten dat je:

 • beschikt over een mbo 3-diploma;
 • bij voorkeur relevante werkervaring met één of meerdere van de volgende gebieden hebt: kennis van gereedschappen, materiaal, natuurkunde, biologie, chemie, het menselijk lichaam, bouwconstructie, voertuigen, hang- en sluitwerk, statistiek of relevante wet- en regelgeving;
 • bij voorkeur een relevante opleiding (met biologie, scheikunde en natuurkunde in het vakkenpakket) hebt afgerond.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor 6 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Om deze functie goed uit te kunnen voeren volg je aan de Politieacademie de opleiding voor specifieke inzetbaarheid met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.006,- en maximaal € 3.335,- (schaal 7 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8.33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is generalist forensische opsporing.

Interesse?

Bel of mail met de volgende contactpersonen als je meer informatie over de functie wilt hebben:

Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 21 oktober 2019 via de sollicitatiebutton. Geef in je sollicitatiebrief aan naar welke taakgebied je voorkeur uitgaat.

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.