Kom bij de politie Maak er politiewerk van

forensisch onderzoeker plaats delict verkeer

Voor de 1e lijn forensische opsporing zoekt het Team Forensische Opsporing van de Eenheid Noord-Nederland nauwkeurige en analytische collega's. Jij gaat uiterst zorgvuldig de puzzel van waarheidsvinding oplossen met behulp van sporenonderzoek bij onder andere verkeerdelicten. De forensische techniek krijgt een steeds prominentere rol in opsporingsonderzoeken, waardoor je als onderzoeker plaats delict verkeer direct aan de voorkant betrokken bent bij het werk.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Assen

Organisatieonderdeel:

Noord-Nederland

Vakgebied(en):

Opsporing, Analyse & Onderzoek

Niveau:

MBO 3

Wat ga je doen?

Als forensisch onderzoeker voer je zelfstandig forensisch onderzoek uit op plaatsen delict (PD) of plaatsen incident (PI). Bij ernstige delicten/ongevallen en complexe of grote onderzoeken voer je, in teamverband, (deel)onderzoek uit. Je schakelt met (onder andere digitaal) specialisten op de PD/PI wanneer nodig. Je levert een (deel)product af, zoals verkregen data, sporen, foto’s en dergelijke, op basis waarvan collega’s vervolgonderzoek doen. Hieronder volgt een impressie van hoe een werkdag als forensisch onderzoeker plaats delict verkeer kan verlopen.

Zodra je dienst start, volg je de briefing van Forensische Opsporing, waarin de zaken van de afgelopen avond en nacht worden besproken. Dan komt het verzoek van de coördinator om samen met je collega naar een ernstig verkeersongeval te gaan. Er is gemeld dat er een ongeluk is gebeurd, waarbij een personenauto tegen een boom terecht gekomen is. Hierbij is iemand om het leven gekomen. De collega’s van de uniformdienst ter plaatse vragen om jouw assistentie. Bij een vermoeden van niet-natuurlijk overlijden moet er altijd een rechercheur van de Forensische Opsporing onderzoek uitvoeren. Jij maakt, al rijdend naar de plaats van het ongeval, een plan van aanpak met je collega en verdeelt de taken. Eenmaal aangekomen staat er een personenauto frontaal tegen een boom; je ziet brokstukken en sporen op het wegdek. Naast de auto, aan de bestuurderskant, ligt een persoon die kennelijk is overleden.

De vragen die in dit onderzoek moeten worden beantwoord komen al bij je op. Is de overleden persoon de bestuurder van de auto? Is het wel een ongeval, of is de auto door een ander voertuig van de weg gedrukt bij misschien een verkeersruzie? Of heeft de bestuurder er zelf ervoor gekozen om opzettelijk tegen de boom te sturen? Was de bestuurder met hele andere dingen bezig dan met autorijden (bellen, appen of sms’en)? Is de auto, die tegen de boom staat, technisch wel in goede staat, of is het voertuig verongelukt doordat er aan het voertuig wat mankeert? Is er een probleem aan de weg, waardoor de auto tegen de boom botste? Je denkt dan ook in scenario’s. Kortom, veel vragen die moeten worden beantwoord om de juiste toedracht van dit incident te kunnen vaststellen.

Je markeert de aangetroffen sporen en legt de situatie beeldend vast. Je meet de plaats incident volledig in met behulp van moderne landmeetapparatuur. De data van deze metingen worden op het bureau omgezet in overzicht tekeningen zoals Autocad en een beweging simulatie programma. Daarmee worden bewegingen van voertuigen of voetgangers vlak voor en tijdens het ongeval gevisualiseerd op een computerscherm. Ondertussen meldt een collega dat er camerabeelden zijn van het ontstaan van het incident. Samen met hem ga je de camerabeelden bij het vlakbij liggende benzinestation veilig stellen en meenemen. Deze beelden zullen jullie later op het bureau forensisch analyseren. Nadat de plaats incident volledig is ingemeten, zien jullie toe dat het betreffende voertuig op een juiste wijze geborgen. Dit om eventuele sporen (lak, schade, digitale sporen) niet te vernietigen. Het voertuig gaat naar de forensische onderzoeksruimte waar jullie verder onderzoek kunnen verrichten. De computers van het voertuig en wellicht de telefoon van de bestuurder zullen forensisch worden uitgelezen om de eerder genoemde scenario’s te bevestigen of te ontkrachten.

Nu de plaats incident kan worden vrijgegeven voor het verkeer ga je met de collega naar het mortuarium, waar je samen met de forensisch arts de schouw doet op het lichaam van het slachtoffer. Jullie onderzoeken of het slachtoffer geen letsel heeft dat niet past bij dit verkeersincident. Niet ieder verkeersongeval is wat het lijkt. Een ongeval is pas een ongeval als dat is onderzocht.

Dan zit de inzet voor wat betreft deze zaak erop. Nu nog even snel in het politiesysteem de verrichte handelingen vermelden en morgen verder met het onderzoek aan het voertuig. Het volledig uitgevoerde toedrachtonderzoek, het meest waarschijnlijke scenario en het forensisch technisch bewijs, moet in begrijpelijke heldere taal in rapportagevorm (proces-verbaal) worden opgesteld. Aan de hand van jouw bevindingen zal de officier van justitie een eventuele verdachte gaan vervolgen en voor de rechter brengen. Jouw gedegen forensisch onderzoek is dus van groot belang in de rechtsgang.

Waar ga je werken?

Team Forensische Opsporing van Eenheid Noord-Nederland bestaat uit zo’n 120 bevlogen collega’s die veelal beschikken over een flinke dosis kennis en ervaring. Het team is opgedeeld in:

 • 1e lijns-onderzoek op de plaats delict of plaats incident (in het geval van verkeersongevallenanalyse);
 • 2e lijns-onderzoek door laboranten en experts;
 • een frontdesk waarbinnen planning en prioritering van de inzetten plaatsvindt, evenals advisering met betrekking tot forensisch onderzoek.

Je opereert in een dynamische omgeving en werkt daarin samen met andere eenheden en ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zo heb je te maken met collega-specialisten uit je eigen team, collega’s van de basispolitiezorg en tactisch rechercheurs uit opsporingsteams.

Meer informatie over forensisch onderzoek plaats delict verkeer en onze video’s bekijken? Dat kan hier!

Wie ben jij?

Wij zoeken collega's die oog hebben voor detail, nauwkeurig werken, die analytisch zijn en waakzaam voor tunnelvisie. Je hebt een goed wiskundig inzicht en affiniteit met het uitvoeren van metingen en berekeningen. Tevens heb je interesse in (digitale) technologische ontwikkeling. Je toont initiatief en werkt actief mee aan kennisontwikkeling binnen de Forensische Opsporing. Voor goede dossiervorming ben je in staat heldere en begrijpelijke teksten te schrijven. Je kunt werken volgens gestandaardiseerde methoden en kunt ook op administratief gebied gedisciplineerd een generieke werkwijze aanhouden. Je kunt op je eigen werk reflecteren, durft fouten toe te geven en bent in staat feedback te geven aan collega's. Je bent mentaal sterk, stelt je transparant op, je bent je bewust van je gevoelens en weet deze te uiten.

Daarnaast vragen wij:

 • een mbo 3-diploma;
 • kennis van/of ervaring met één of meerdere van de volgende gebieden: verkeerskunde, voertuigen, materiaal, gereedschappen, natuurkunde, wiskunde, krachtenleer/dynamica, relevante wet- en regelgeving en inzicht in verkeerspsychologie;
 • een diploma PD-onderzoek verkeer (of bereidheid tot het behalen hiervan);
 • bij voorkeur kennis forensische opsporingsmethoden en -technieken.

Wat wij bieden

De standplaats is Assen, houd er rekening mee dat dit in de toekomst Drachten wordt. Er is ruimte voor 11 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot het verplichte assessment en de selectieprocedure. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.087,- en maximaal € 3.470,- (schaal 7 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is generalist forensische opsporing, met werkterrein verkeer.

Interesse?

Op 14 juli wordt er van 19.00 uur tot 20.30 uur voor geïnteresseerden een online voorlichting gehouden, waar je ook vragen kan stellen. Stuur een email naar corine.mol@politie.nl om je aan te melden.

Bel of mail met Erik Dijsterhuis, operationeel expert van de 1e lijn in Noord-Nederland (06 - 52 55 40 30, erik.dijksterhuis@politie.nl ) of met Rob van der Veer, operationeel specialist D (06 - 54 35 12 69, robert.van.der.veer@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 29 juli 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.