Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

(financieel) adviseurs en controllers

De Directie Financiën & Control (F&C) van de politie zoekt meerdere financieel adviseurs en controllers op diverse niveaus (strategisch, coördinerend, senior en junior). Wil jij als financieel professional een bijdrage leveren aan de veiligheid van Nederland? Ben je toe aan een mooie vervolgstap in je carrière, wil je je verder ontwikkelen en ligt je hart bij financiële sturing en/of (financial) control? Dan zoeken we jou!

Locatie(s): 's-Gravenhage
Organisatieonderdeel: Staf korpsleiding en korpsleiding
Vakgebied(en): Advies en beleid, Finance
Niveau: HBO

Wat ga je doen?

Als (financieel) adviseur en/of controller concretiseer je beleid, control je de afgesproken doelstellingen en geef je advies op diverse gebieden van (financiële) Planning en Control ten behoeve van de integrale (organisatiebrede en landelijke) sturing en beheersing. Dit kan zowel op het gebied van producten als de begroting, beoordeling van (interne en externe) verantwoordings- en stuurrapportages en/of inhoudelijke thema’s als cybercrime, handhaving, gebiedsgebonden politiezorg of bedrijfsvoering. Afhankelijk van wat je meebrengt zijn jouw taken bijvoorbeeld het:

 • meewerken aan of coördineren van besluitwaardige beleids- en beslisdocumenten voor de (financiële) planning & controlcyclus en aan het opstellen hiervoor van richtlijnen en kaders, waarbinnen de uitvoering plaatsvindt;
 • mede monitoren van het totaalbeeld, zowel financieel, beheersmatig en operationeel en je adviseert over eventuele bijsturing. Daarnaast analyseer, monitor en evalueer je de kwaliteit, duurzaamheid en het organisatierendement van het beleid op jouw deelterrein;
 • (samen met je collega’s) creëren van handelingsperspectief voor de directeur en leden van de korpsleiding;
 • onderzoeken en ontwikkelen van specialistische methoden en technieken om vraagstukken op te lossen;
 • bouwen en onderhouden van netwerken. Soms hebben deze netwerken tegenstrijdige belangen.

Waar ga je werken?

De Directie Financiën & Control stelt de (financiële) kaders, verzorgt de korpsbrede control, draagt zorg voor de (financiële) planning en control, houdt financieel toezicht, bewaakt of middelen doelmatig besteed worden, verzorgt risicoanalyses en draagt bij aan de (financiële) besluitvorming. Deze taken en bijbehorende producten zijn verdeeld over drie afdelingen: Financiële Planning & Control, Concern Control en Financieel Advies & Toezicht, waarbij de teams bestaan uit collega’s met én zonder ervaring binnen de politie.

De Directie F&C richt zich vanuit een coördinerende positie op de besturing, beheersing en verbetering van de sturingskracht van de politie. Zij is verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van de integrale planning & control van de gehele politie en draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van het korps. Tevens is de directie systeemverantwoordelijk voor zowel de financiën als het stelsel van control binnen de politie.

Wie ben jij?

Afhankelijk van je achtergrond en persoonlijke competenties ga je in een bepaalde functie aan de slag. In ieder geval heb je tenminste een hbo-diploma, bijvoorbeeld door middel van een afgeronde financieel-economische opleiding. Een gedegen financiële achtergrond is een pre. Bij voorkeur heb je kennis van het publieke domein, bijvoorbeeld overheidsfinanciën. Daarnaast heb je (wetenschappelijke) onderzoekservaring.

Je bent je bewust van de schaalgrootte van de politie en kunt werken met complexe dossiers. Je herkent daarbij zowel het grotere verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en bent je bewust van je eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Je concentreert je op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijndoelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. Daarnaast ben je netwerkvaardig; je beweegt je bijvoorbeeld gemakkelijk binnen grotere en divers samengestelde gezelschappen. Jij kunt anderen overtuigen van een bepaald standpunt en instemming krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Daarnaast ben je organisatiesensitief en verandergericht. Deze competenties verwachten we van alle kandidaten. In welke mate, en op welke manier, is afhankelijk van het schaalniveau.

Van een schaal 10 verwachten we het volgende:

Met jouw gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied (intern en extern) lever je een bijdrage aan implementatie, uitvoering en bewaking van de Planning & Control-cyclus. Je bent in staat om (eerder verkende) problematiek op te lossen en levert diensten door het kiezen van specialistische methoden en technieken. Besluitvorming bereid je inhoudelijk, procesmatig en procedureel voor. Je onderkent relevante ontwikkelingen op het vakgebied en verwerk deze in adviezen en producten.

In aanvulling op de competenties voor een schaal 10 verwachten we van een schaal 11:

Je geeft inhoudelijke toelichting (intern en extern) op advies- en beslisproducten (‘hoe’). Daarbij kan het tussentijds moeten bijstellen van keuzes aan de orde zijn. Je bouwt, onderhoudt en regisseert netwerken van (ook externe) bedrijfsvoeringspecialisten op implementatie. Je analyseert, monitort en evalueert de voortgang en het effect van implementatie en adviseert over bijsturing.

In aanvulling op het profiel van een schaal 11 verwachten we van een schaal 12 de volgende competenties:

Je bent in staat tot het opzetten en realiseren van advies- en beslisproducten op een of meer afgeronde complexe aandachtsgebieden en houdt daarbij rekening met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid. Daarbij ben je in staat om nog niet eerder verkende problematiek op te lossen. Je bevordert de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen en bevordert en beoordeelt als mentor de vakvolwassenheid van collega’s. Partijen binnen en buiten het korps schakel je effectief in. Bij (evaluatie)onderzoek bereidt je de effectiviteit van advies- en beslisproducten voor, voert mogelijke bijstelling uit en adviseert hierover.

In aanvulling op het profiel voor schaal 12 wordt van jou in schaal 13 vooral verwacht:

Je kunt meerdere advies- en beslisprocessen verbinden en daarop integrale advies- en beslisproducten realiseren, rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid. Je kunt draagvlak creëren en advies- en beslisproducten verdedigen (intern en extern). Je bereidt inhoudelijke, procesmatige en procedurele besluitvorming voor en beïnvloedt deze. Je creëert randvoorwaarden voor een effectieve implementatie en bent gezaghebbend op het eigen vakgebied (intern en extern).

Wat wij bieden

De standplaats is Nieuwe Uitleg 1, Den Haag. Er is ruimte voor meerdere fte. Het betreft functies voor gemiddeld 36 uur per week. De politie is een organisatie in ontwikkeling, met bijbehorende uitdagingen op alle werkterreinen van de directie. Wij zijn goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer (Den Haag Centraal is 4 minuten lopen). In ons team heerst een goede werksfeer en is er oog voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Flexwerken behoort tot de mogelijkheden.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.866 en maximaal € 6.350,- (schaal 10, 11, 12 of 13 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist B, C, D of E, werkterrein financiën en control.

Interesse?

Bel als je meer informatie over de functie wilt hebben met:

 • Kees van Eck, afdelingshoofd Financieel Advies en Toezicht (06 - 53 10 78 83); of
 • Danielle Hemels, afdelingshoofd Concern Control (06-18625713).

Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 30 november via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek en eventueel een assessment en referentencheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Carola Koetsier

recruiter

carola.koetsier@politie.nl

06 - 18 14 48 94