Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

extern accountmanager - Inlichtingendienst

Kun jij informatie overbrengen en voor bewustwording zorgen? De Inlichtingendienst van de Eenheid Noord-Holland zoekt een extern accountmanager die de verbindende schakel kan zijn tussen de politie, AIVD en externe partners.

Locatie(s): Alkmaar
Organisatieonderdeel: Noord-Holland
Vakgebied(en): Intelligence
Niveau: HBO

Wat ga je doen?

Als extern accountmanager leg en houd je verbinding met het lokaal bestuur, bedrijfsleven en overige voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst relevante sectoren. Je hebt een netwerk van gesprekscontacten, met als doel om deze contacten te informeren over relevante dreigingsinformatie en/of het bijbrengen van awareness in het kader van de nationale veiligheid. Onder deze gesprekscontacten vallen bedrijven, (semi-)overheden en non-profit-instellingen op het gebied van nationale veiligheid. De informatie kan betrekking hebben op personen en organisaties waarvan een ernstig vermoeden bestaat dat zij een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid van de staat. Je informeert de gesprekscontacten onder andere door het geven van presentaties. Je kunt goed schakelen tussen de soms tegengestelde belangen van de AIVD en haar relaties. Ook lever je een bijdrage aan het inlichtingenbeeld van je eenheid en je adviseert de leiding. Onregelmatige werktijden kunnen bij dit werk horen.

Waar ga je werken?

De eenheden van de politie beschikken over Inlichtingendiensten (ID’s). Zij zijn vooruitgeschoven posten van de AIVD. De ID’s versterken op lokaal niveau de informatiepositie van de dienst. Het Team Inlichtingendienst Noord-Holland maakt deel uit van de Dienst Regionale Informatieorganisatie, maar werkt dus onder het gezag van de AIVD. Het team houdt zich op eenheidsniveau bezig met het signaleren van mogelijke dreigingen tegen de nationale veiligheid. Namens de AIVD houdt het team contact met het lokaal bestuur en de politieorganisatie. Het meldt eigenstandig relevante informatie aan de AIVD en ondersteunt bij onderzoeken. Ook voert het team zelf onderzoeken uit.

De taakvelden waarop de AIVD actief is zijn:

  • terrorisme en radicalisering;
  • (cyber)spionage;
  • extremisme links/rechts;
  • bevorderen van veiligheidsbelangen.

De Inlichtingendienst werkt proactief aan de staatsveiligheid en democratische rechtsorde binnen de eenheid. Wij zorgen voor het inwinnen, bewerken en duiden van informatie en zenden dit rechtstreeks naar de AIVD. Met de opgedane informatie kijken wij terug en vooruit en doen we voorspellingen. Organisatorisch vallen de medewerkers van de Inlichtingendienst onder verantwoordelijkheid van de politiechef van de Eenheid Noord-Holland. Het team bestaat uit 14 fte zelfstandige professionals.

Wie ben jij?

Je kunt je gemakkelijk bewegen in verschillende sociale situaties op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je bent maatschappelijk georiënteerd, bent alert op maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en bent in staat om deze kennis te vertalen naar eigen functie/organisatie. Je stelt prioriteiten en stimuleert hierin de samenwerking. Verder ben je communicatief vaardig en je kunt een presentatie geven. Daarnaast heb je inzicht in verhoudingen binnen bestuurlijke organisaties. Vraagstukken kun je in een groter verband plaatsen en je kunt de relatie behouden met netwerken van buiten de politieorganisatie. Je weet anderen te overtuigen van een bepaald standpunt, waarbij je een representatieve houding hebt omdat je de AIVD vertegenwoordigt.

Verder beschik je over een hbo-diploma.

Wat wij bieden

De standplaats is Alkmaar. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 12-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week) met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

Andere relevante opleidingen voor deze functie worden gegeven door de AIVD. Zij zorgen ook voor coaching en begeleiding in de praktijk.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.562,- en maximaal € 4.244,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

Interesse?

Bel met Angelique, extern accountmanager (06 - 10 94 54 19), of met Tanja de Smalen, teamchef (06 - 50 55 91 19), als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 19 januari 2020 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek en eventueel een vakinhoudelijk assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.