Kom bij de politie Maak er politiewerk van

eenheidscontroller

Ben jij proactief, durf je buiten de gebaande paden te treden en wil jij een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van het Team Control? Wil jij als vakspecialist en aanjager bijdragen en betekenis geven aan de doelen, ambities en prestaties van de politie in Midden-Nederland? Dan zoekt Team Control jou.

Locatie(s): Utrecht
Organisatieonderdeel: Midden-Nederland
Vakgebied(en): Analyse & Onderzoek
Niveau: WO

Wat ga je doen?

Als eenheidscontroller vervul je binnen Team Control een coördinerende functie naar de controllers die onderling samenwerken en opereren binnen hun taakgebied. Je bent daarmee een aanvulling op de vakvolwassen en zelfstandige controllers; je coördineert, je coacht en versterkt de taak en de verantwoordelijkheid van de controllers, in hun contact en samenwerking met de sectorhoofden, de portefeuillehouders en de eenheidsleiding. Binnen het team en de eenheidsstaf verbind je op afgesproken resultaten. Jouw kennis en kunde wordt ingezet bij complexe en/of bestuurlijke zaken op het gebied van (financiële) control. Je analyseert en rapporteert over de prestaties van de operatie.

In deze functie ontwikkel en concretiseer je beleid, koers en strategie vanuit de integrale visie op control. Je stelt besluitwaardige beleidsdocumenten op en adviseert richtinggevend over (bijsturing van) koers en strategie. Je bent verantwoordelijk voor en regisseert de planning & control-cyclus op proces en inhoud en focust op het opleveren van producten in deze cyclus in de eenheid, waaronder beleidsplannen, managementrapportages en jaarrapportages. Daarnaast geef je strategisch advies en verzorg je de voorbereiding en begeleiding van management- en voortgangsgesprekken. Ook verzorg je regie en toetsing op de juistheid van (management-)informatie en externe informatieverzoeken.

Naast het regisseren van het werk van Team Control, ben je een belangrijke coach en aanjager van vernieuwing en ontwikkeling binnen het team. Je coördineert de werkzaamheden en bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers op personeelsvlak. Je bevordert de vakvolwassenheid van collega’s en hebt oog voor zowel inhoud als competenties. Daarbij ondersteun je en adviseer je over integrale korpscontrol door samenwerking met de korpsstaf en het Politiedienstencentrum (PDC), waarbij je de vertaling van deze visie en werking weet te verbinden aan de veranderopgave van het team. Je initieert hierin zowel op korps, eenheid- als stafniveau relevante netwerken. Landelijk ben je lid van het Landelijk Overleg Control (LOC) en binnen de staf neem je deel aan verschillende overleggen.

Waar ga je werken?

De eenheidsstaf van Midden-Nederland ondersteunt de leiding in het veiliger maken van de regio, zowel op operationeel en tactisch als op strategisch niveau. Zij stimuleert samenhang, verbinding, samenwerking en bewaakt de integraliteit. Dit vraagt om leiderschap op strategisch niveau, waarbij expertise-overschrijdend verbinding en samenwerking wordt gezocht. Control ondersteunt het strategisch lijnmanagement bij integrale planning, monitoring en control op de operatie en op het gemandateerd beheer. De ondersteuning is tevens gericht op leren en verbeteren. Ook wordt de politiechef ondersteund bij zijn voorbereiding op de nationale briefing en externe verantwoording.

Team Control ondersteunt de eenheid bij de totstandkoming van en sturing op plannen waarin de operatie, bedrijfsvoering en financiën bij elkaar komen. Hiermee heeft het team een aanjagende en cruciale functie in de koers, doelstellingen en ambities van de eenheid. Team Control bevindt zich in een transitie van business en financial control naar integraal control. Als eenheidscontroller ben je in staat hieraan gezicht, vorm en inhoud te geven waarbij je de collega’s stimuleert en begeleidt gedurende de transitieperiode.

Wie ben jij?

Jij bent een proactieve collega met een stevige persoonlijkheid. Je bent in staat te verbinden en te beïnvloeden, zowel op gedrag als het resultaat. Je bent communicatief sterk, gericht op samenwerking en netwerkvaardig binnen en buiten de eenheidsstaf. Ook beweeg je je gemakkelijk op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau en kun je omgaan met verschillende belangen. Je denkt en handelt in termen van kansen en afbreukrisico’s. Omgevings-, politieke- en bestuurlijke sensitiviteit zijn belangrijke competenties.

Lef, moed en overtuigingskracht breng je mee om het anders te doen en een voorbeeld te zijn voor teamleden in de ontwikkeling van het vak control. Door je verandergerichtheid ben je in staat een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van het team. Je bent gericht op talentontwikkeling door coaching, je hebt visie en bent materiedeskundig. Daarnaast ben je betrouwbaar en flexibel.

Ten slotte vragen we om:

  • een wo-diploma en (wetenschappelijke) onderzoekservaring;
  • een afgeronde specialistische opleiding, zoals bedrijfskunde;
  • ervaring en affiniteit met veranderingsprocessen;
  • coördinerende ervaring, waarbij je in staat bent om een functionele intensieve samenwerking met en tussen professionals tot stand te brengen en te optimaliseren.

Wat wij bieden

De standplaats is Utrecht Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.503,- en maximaal € 6.350,- (schaal 13 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist E.

Interesse?

Bel met Claudia Boer, hoofd Bestuursondersteuning en Politieprofessie (06 - 10 04 00 52) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 15 april 2021 via het sollicitatieformulier.

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek P maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.