Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

cyber jurist - Warehouse team

Voor de Landelijke Eenheid zijn we op zoek naar een door de wol geverfde jurist. Als jurist geef je de juridische mogelijkheden en beperkingen aan op het gebied van de toepassing van gespecialiseerde opsporingsmiddelen en -technieken.

Plaatsnamen: Organisatieonderdeel: Vakgebied: Niveau:
Plaatsnamen: Driebergen-Rijsenburg Organisatieonderdeel: Landelijke Eenheid Vakgebied: ICT, Opsporing Niveau: HBO

Wat ga je doen?

Als cyber jurist geef je juridisch advies met betrekking tot de ontwikkeling en de toepassing van technologie en opsporingsmethoden. Dergelijke, op technologie gebaseerde, methoden en technieken zijn vaak nieuw en onorthodox en over de precieze toepasselijkheid van wetgeving erop is vaak nog niet uitgebreid nagedacht. Juist daarom is het bij de ontwikkeling en toepassing van dergelijke methoden en technieken van belang dat tijdig en scherp wordt gecontroleerd op de juridische houdbaarheid. Je hebt een proactieve houding en geeft gevraagd en ongevraagd advies over juridische grondslagen en consequenties. Je beantwoordt niet alleen de vraag die wordt gesteld, maar ook de vraag die gesteld had moeten worden. Er moet een goede, toepasbare, effectieve en vooral ook juridisch houdbare afweging worden gemaakt tussen het belang van de operatie, de consequenties voor de lange termijn, het beleid en de samenwerking met het Openbaar Ministerie.

Op grond van inhoudelijke expertise heb je een positie in het beleidsveld en word je geconsulteerd bij de voorbereiding van wet- en regelgeving. Je stelt adviesrapportages op, rafelt vraagstukken uiteen en adviseert in lopende onderzoeken. Een extra uitdaging is dat het beleid en de adviezen en conclusies zowel juridisch steekhoudend moeten worden verwoord, als uitgelegd in termen en consequenties die in het operationele werk toepasbaar zijn en begrepen worden. Naast een gedegen juridische expertise zijn daarom een grondig begrip van en belangstelling voor de operationele praktijk, de daarvoor ondersteunende technologie en de vaardigheid om hierover op ieder niveau effectief te communiceren met experts en niet-experts, van doorslaggevend belang.

Je bouwt en onderhoudt een netwerk met ketenpartners en vooral binnen- maar ook buitenlandse opsporingsorganisaties. Als cyber jurist representeer je de Landelijke Eenheid op het gebied van de toepassing van gespecialiseerde opsporingsmiddelen en -technieken. Vanwege de ontwikkelingen op het vakgebied van technologie en cybercrime is het belangrijk dat je door bijscholing hiervan op de hoogte blijft.

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij het Kennis- en Leer Centrum (KLC) van de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking. Het KLC bestaat uit een zeer diverse verzameling specialisten in uiteenlopende vakgebieden. Het KLC ondersteunt het operationele werkveld en is betrokken in beleidsvorming, onderzoek en ontwikkeling. Daarvoor wordt onder andere zaaksoverstijgend (wetenschappelijk) onderzoek verricht en wordt deelgenomen aan de maatschappelijke discussie. Je gaat bij het KLC deel uitmaken van een kleine groep juristen die acteert op het kruisvlak van dagelijkse operationele vraagstukken en zaaksoverstijgende ontwikkelingen. Het uitleren van juridische kaders en het onder de aandacht brengen van en het plaatsen van juridische kanttekeningen bij de resultaten van onderzoek(en) is onderdeel van het werken bij het Kennis- en Leer Centrum.

Een fors deel van je tijd zal je gaan besteden aan het ondersteunen van ontwikkelingen bij de Cyberteams van de Nationale Politie. Deze teams kunnen op eigen initiatief opsporingsonderzoeken starten op basis van gesignaleerde trends en analyses. ‘Aan de voorkant komen’ is een belangrijk speerpunt: wat zijn nieuwe programma’s, devices en methodes waarmee we cybercriminelen voor kunnen zijn? Ook effectief gebruik van ‘wat we al hebben’ is daarbij een aandachtspunt. Daarnaast wordt via internationale rechtshulpverzoeken grensoverschrijdende cybercrime aangepakt. Je zult veel werken voor en met het Warehouse team van Team High Tech Crime. In dit team wordt data uit diverse bronnen bij elkaar gebracht en door middel van diverse tooling geschikt gemaakt voor andere processen. De extracties, verrijkingen en tools die worden ontwikkeld staan alle ten dienste van de opsporing. Jij zult adviseren bij de ontwikkeling van dergelijke tools en de datastromen en -verzamelingen die zowel in- als output betreffen. Ook zal je betrokken worden bij de grotere onderzoeken waarbij veel data beschikbaar komt. Het uiteindelijke doel is komen tot juridische harmonisatie binnen de politie en waar mogelijk ook daarbuiten.

Je werkt vanuit Driebergen. Het politiewerk houdt zich niet altijd aan kantoortijden en het kan dus voorkomen dat je wordt gevraagd om beschikbaar te zijn op afwijkende tijden.

Wie ben jij?

Als collega ben jij in staat om, soms ook lastige, begrippen en concepten over te brengen aan een divers geschoold publiek. Dit doe je door notities te schrijven, in mondeling overleg gestructureerd en in volgbare stappen te adviseren en met behulp van presentaties of andere communicatievormen. Je bent een initiatiefrijk persoon, op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten je directe vakgebied en alert op kansen en risico’s. Ook ben je communicatief sterk en in staat om op alle niveaus binnen de politieorganisatie je ideeën en bevindingen kenbaar te maken. Je bent standvastig en in staat ook bij grote operationele of bestuurlijke druk de juridische kaders voor het voetlicht te brengen en overeind te houden. Je herkent zelfstandig aandachtspunten in de kennis van collega’s en je stimuleert, motiveert en coacht collega's om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen.

Daarnaast beschik je over:

 • een hbo-diploma (bij voorkeur vanuit een opleiding in de richting van strafrecht);
 • minstens 5 jaar ervaring op het gebied van strafrecht en strafvordering of (data) privacy recht; meer (diverse) ervaring strekt tot aanbeveling.
 • aantoonbare affiniteit met technologie en (digitale) opsporing;
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal en het liefst beheersing van nog een vreemde taal.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen. Er is ruimte voor 2 fte.

Om deze functie goed uit te kunnen voeren volg je aan de Politieacademie de opleiding voor specifieke inzetbaarheid met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze verkorte politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.410,- en maximaal € 5.731,- (schaal 11 Bbp of schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C, gewaardeerd in schaal 11 Bbp of operationeel specialist D, gewaardeerd in schaal 12 Bbp. Afhankelijk van je kennis en ervaring word je ingeschaald in één van deze twee formele functies. Je kennis en ervaring zal worden getoetst in een gesprek en een vaktoets.

Interesse?

Bel of mail met Jeroen Stephan (06 - 50 29 25 95, jeroen.stephan@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel of mail je met Paul Kraakman, recruiter digitalisering (06 - 10 46 38 68, paul.kraakman@politie.nl).

Solliciteer uiterlijk 26 januari 2020 via de sollicitatiebutton. In verband met de feestdagen kan de terugkoppeling op jouw sollicitatie enige vertraging oplopen. Wij vragen hiervoor jouw begrip.

Wat verder belangrijk is

 • Een assessment en een veiligheidsonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • Zonder IT'ers zijn we nergens. Ben jij expert in IT? Lees alles over o.a. data science, legaal hacken of cybersecurity en test je digitale skills in de Cybercrime Challenge op http://it.kombijdepolitie.nl/
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Paul Kraakman

IT-recruiter

paul.kraakman@politie.nl

06 - 10 46 38 68