Kom bij de politie Maak er politiewerk van

coördinator - Cluster Collection Management

Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) is een samenwerking van zes moederorganisaties en is opgericht om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken. Dat doen we door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, zowel nationaal als internationaal. Naast de politie nemen ook het OM, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de Douane hieraan deel. Vanuit de Nationale Politie zoeken wij een coördinator voor het Cluster Intelligence Requirement Management & Collection Management (IRM&CM), onderdeel van de intelligenceorganisatie van het MIT. Iets voor jou? Go for (M)IT!

Specificaties vacature

Locatie(s):

Gorinchem

Organisatieonderdeel:

Staf korpsleiding en korpsleiding

Vakgebied(en):

Intelligence, Management

Niveau:

HBO

Wat ga je doen?

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de invulling van het CM-proces. Je stuurt op basis van het informatieverzamelplan op een effectieve en efficiënte uitvraag van alle operationele informatieverzoeken met focus op het resultaat en oog voor de omgeving. Je bouwt een tactisch netwerk op met de moederorganisaties voor operationele gegevensdeling gericht op proces, techniek en beschikbare bronnen. In samenwerking met IRM stel je het IRMCM bronnenoverzicht op en onderhoud je deze. Je coördineert de operationele informatiebehoefte tijdens een informatiegestuurde actie. Daarnaast houd je zicht op en overzicht van alle informatie-uitvragen en draag je zorg, in verbinding met de omgeving, voor een juiste, tijdige en volledige aanlevering. Je toetst doorlopend op doelbinding van de informatie-uitvragen en kwaliteit van de aangeleverde informatie. Je adviseert en ondersteunt bij de doorontwikkeling van de IRMCM-functionaliteit.

Waar ga je werken?

In het MIT werken specialisten uit de volgende zes organisaties op een fysieke werkplek samen: Nationale Politie, Belastingdienst, Douane, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Koninklijke Marechaussee (KMar) en Openbaar Ministerie (OM). Het MIT groeit de komende jaren naar een datagedreven team van 400 specialisten op het gebied van intelligence en digitaal, internationaal en financieel toezicht, handhaving en in de opsporing. Het richt zich op het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele netwerken en hun bedrijfsprocessen. Dit doet het team door samen met haar partners machtsposities van sleutelfiguren af te breken, crimineel vermogen af te pakken en barrières op te werpen tegen crimineel handelen en het verkrijgen van zwart geld. Daarbij wordt zowel nationaal als internationaal geopereerd.

De intelligenceorganisatie van het MIT bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Direction & Control (DC);
 • Intelligence Requirement Management (IRM);
 • Collection Management (CM);
 • Multidisciplinair Datacenter (MDC);
 • All Source Analysis Centre (ASAC);
 • Intelligence Support to Planning and Executions of Interventions;
 • Counter Intelligence (CI) and Intelligence Security(IS).

Naast multidisciplinair moeten onze intelligencespecialisten wendbaar en innovatief zijn, om systematisch de geselecteerde dreigingen te bestrijden. Wij zijn op zoek naar mensen die anders durven te denken en ook bereid zijn om nieuwe wegen te verkennen. Wij zoeken vernieuwers die mee willen bouwen aan de Intelligenceorganisatie vanuit de eigen kennis en expertise. De Intelligenceorganisatie kan worden gezien als spin in het web en heeft de taak om tijdig, gevalideerde en afgestemde intelligenceproducten op te leveren ten behoeve van het maken van strategische, tactische en operationele keuzes. Dit doen wij door het gericht verzamelen en verwerken van informatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hoeveelheid aan bronnen, analysemethoden en technieken op het gebied van data science. Wij kijken met een open blik naar de mogelijkheden in samenwerking met onze partners binnen en buiten het MIT.

Het analytisch werk- en denkproces van de analisten wordt ondersteund door het managementproces met de functionaliteit Intelligence Requirement Management & Collection Management (IRM&CM). De IRMCM functionaliteit omvat het proces van coördinatie en voortgangscontrole op de informatieverzamelactiviteiten en het management van de informatiebehoefte van de behoeftesteller.

Het MIT is tijdelijk gehuisvest in Gorinchem, maar we zoeken naar een definitieve locatie in het midden van het land.

Wie ben jij?

Samenwerking is de rode draad binnen het MIT. Daarom zoeken we collega’s die open staan voor anderen, verschillen weten te overbruggen en anderen kunnen én willen overtuigen om zo het gemeenschappelijke doel te bereiken. Diversiteit is onze kracht, want met onze verschillende achtergronden verbinden we met elkaar en met onze omgeving. Integriteit in de omvang met mensen en het doen van inhoudelijk werk staat voorop. Naast vakmanschap is het belangrijk dat de collega’s elkaar aanvullen, creatief zijn en outside the box denken.

Qua persoonseigenschappen wordt er van je verwacht dat je goed kunt samenwerken, creatief kunt denken, flexibel en verantwoordelijk bent. Je staat voldoende kritisch en stevig in het krachtenveld en je bent in staat om onder druk te werken. Natuurlijk durf je initiatief te nemen en geef je gevraagd en ongevraagd advies. Je bent iemand die gemakkelijk de verbinding legt met anderen.

Verder beschik je over:

 • een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur een specialistische opleiding gericht op sturing aan het intelligence/opsporingsproces bij het Defensie Instituut voor Veiligheid & Inlichtingen cq. Nederlandse Politieacademie, dan wel vergelijkbare instelling;
 • kennis op het gebied van auditing en interne controle (is een pre);
 • ervaring in een intelligencefunctie bij een afdeling intelligence dan wel opsporingsorganisatie of gelijksoortige omgeving (bijv. Defensie);
 • ervaring met werken in een multidisciplinaire of integrale omgeving;
 • kennis en ervaring op het gebied van project- en procesmanagement;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wat wij bieden

De standplaats is Gorinchem. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Het MIT is een samenwerkingsverband waarin gewerkt wordt met collega’s vanuit verschillende organisatieachtergronden, functies, rechtsposities en arbeidsvoorwaarden. Je komt in dienst van de Nationale Politie en gaat tijdelijk werken in het MIT. Tijdens het selectieproces zullen nadere afspraken worden gemaakt over plaatsing, duur en terugkomst naar de politieorganisatie.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.903,- en maximaal € 4.685,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B.

Interesse?

Bel of mail met Hermen Sterrenburg (06 - 52 32 28 62, hermen.sterrenburg@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel of mail je met Marjolein Bovens, ICT-recruiter (06 - 18 16 38 17, marjolein.bovens@politie.nl).

Solliciteer uiterlijk 27 september 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een onafhankelijke commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de zes verschillende organisaties, is verantwoordelijk voor de selectie en zal met je in gesprek gaan.
 • Een veiligheidsonderzoek A en mogelijk een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.