Kom bij de politie Maak er politiewerk van

collection management coördinator - NSOC

NSOC is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen - die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie - bloot te leggen en duurzaam te verstoren. NSOC is onder andere verantwoordelijk voor de thema’s trade based money laundering en niet-ambtelijke corruptie. In NSOC is in opbouw, er werken nu ongeveer 120 medewerkers.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Driebergen

Organisatieonderdeel:

Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies

Vakgebied(en):

Intelligence

Niveau:

HBO BACHELOR

Wat ga je doen?

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de invulling van het collection management-proces. Je stuurt op basis van het informatieverzamelplan op een effectieve en efficiënte uitvraag van alle operationele informatieverzoeken met focus op het resultaat en oog voor de omgeving. Je bouwt een tactisch netwerk op met de moederorganisaties voor operationele gegevensdeling gericht op proces, techniek en beschikbare bronnen. In samenwerking met het onderdeel Information Requirement Management (IRM) stel je het IRMCM bronnenoverzicht op en onderhoud je deze. Je coördineert de operationele informatiebehoefte tijdens een informatiegestuurde operatie. Daarnaast houd je zicht op en overzicht van alle informatie-uitvragen en draag je zorg, in verbinding met de omgeving, voor een juiste, tijdige en volledige aanlevering. Je toetst doorlopend op doelbinding van de informatie-uitvragen en kwaliteit van de aangeleverde informatie. Je adviseert en ondersteunt bij de doorontwikkeling van de IRMCM-functionaliteit.

Waar ga je werken?

Het Team Intelligence is een multidisciplinair samengesteld team dat uiteindelijk zal groeien tot circa 67 fte. Het team heeft tot taak het coördineren en aansturen van het Intelligence productieproces van NSOC. Intelligence maakt deel uit van het landelijke BOTOC Intelligence overleg en onderhoudt het bestaande intelligence-netwetwerk en bouwt in het verlengde van de NSOC Intelligence focus dat netwerk verder uit. Het team werkt voorstellen uit voor verbetering en bijstelling van (aanpalend) beleid.

Het Team Intelligence functioneert daar waar dat binnen het netwerk nodig is, als intelligence broker waarbij men primair contacten onderhoud met de intelligence-organisaties van de partnerorganisaties en secundair met andere (private)partijen.

Je wordt geplaatst bij het Intelligenceknooppunt NSOC (IK NSOC) binnen de politie en van daaruit voor de duur van maximaal 3 jaar te werk gesteld bij NSOC. Na 3 jaar ben je inzetbaar binnen de politie. Het IK NSOC is een knooppunt binnen de Landelijke Eenheid dat beheersmatig verantwoordelijk is voor de medewerkers (34 fte) die zijn of worden uitgeleend aan NSOC.

Wie ben jij?

Samenwerking is de rode draad binnen het NSOC. Daarom zoeken we collega’s die open staan voor anderen, verschillen weten te overbruggen en anderen kunnen én willen overtuigen om zo het gemeenschappelijke doel te bereiken. Diversiteit is onze kracht, want met onze verschillende achtergronden verbinden we met elkaar en met onze omgeving. Integriteit in de omvang met mensen en het doen van inhoudelijk werk staat voorop. Naast vakmanschap is het belangrijk dat de collega’s elkaar aanvullen, creatief zijn en outside the box denken.

Qua persoonseigenschappen wordt er van je verwacht dat je goed kunt samenwerken, flexibel en verantwoordelijk bent. Je staat voldoende kritisch en stevig in het krachtenveld en je bent in staat om onder druk te werken. Natuurlijk durf je initiatief te nemen en geef je gevraagd en ongevraagd advies. Je bent iemand die gemakkelijk de verbinding legt met anderen.

Verder beschik je over:

 • een hbo (bachelor) werk- en denkniveau*;
 • bij voorkeur een specialistische opleiding gericht op sturing aan het intelligence/opsporingsproces; 
 • bij voorkeur kennis op het gebied van auditing en interne controle;
 • ervaring in een intelligencefunctie bij een afdeling intelligence dan wel opsporingsorganisatie;  
 • ervaring met werken in een multidisciplinaire of integrale omgeving;
 • kennis en ervaring op het gebied van project- en procesmanagement;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.218,- en maximaal € 5.127,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B, werkterrein Intelligence. 

Interesse?

Voor vragen over de functie of de sollicitatieprocedure bel je met Marjolein Bovens, recruiter (06 - 18 16 38 17, marjolein.bovens@politie.nl). 

Wil je meer weten over NSOC, ga dan naar www.tegenondermijnendecriminaliteit.nl 

Solliciteer uiterlijk 24 juni 2024 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt onderdeel van de procedure
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • Kijkend naar de vacature en het werkproces waarop jij solliciteert, vragen we jou op voorhand terughoudend te zijn in wie je deelgenoot maakt van deze sollicitatie.
  • De specifieke werkomgeving maakt dat thuiswerken in principe niet mogelijk is.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

  * Je hebt een diploma op hbo-niveau (bachelor) of je bent daaraan gelijkgesteld via EVC. Of je hebt minimaal twee jaar aantoonbare ervaring op het gevraagde werk- en denkniveau. Dit moet je aantonen met je cv én een officiële functiebeschrijving of ander document waaruit blijkt dat de uitgevoerde functie op het gevraagde niveau is.

  Meer weten?

  Neem dan contact op met:

  Marjolein Bovens | IT-recruiter

  marjolein.bovens@politie.nl

  06 - 18 16 38 17