Kom bij de politie Maak er politiewerk van

afdelingshoofd - Team Financieel Advies en Toezicht

Beschik jij over een flinke dosis ervaring met vraagstukken op het gebied van financiën en control? Heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en voel jij je prettig in een leidinggevende rol? De Afdeling Financieel Advies en Toezicht van Staf Korpsleiding in Den Haag zoekt een afdelingshoofd. Kom jij ons team versterken?

Specificaties vacature

Locatie(s):

's-Gravenhage

Organisatieonderdeel:

Staf korpsleiding en korpsleiding

Vakgebied(en):

Advies en beleid, Finance

Niveau:

WO

Wat ga je doen?

De afdelingshoofd van de Afdeling Financieel Advies en Toezicht (FA&T) is het aanspreekpunt voor de directeur Financiën & Control en is lid van het managementteam van de directie Financiën en Control. Naast de personele en inhoudelijke aansturing van de afdeling, kan jij directiebrede en organisatiebrede onderwerpen analyseren en voorzien van handelingsrepertoire. Zo ben je betrokken bij complexe politiek-bestuurlijke trajecten zoals het opstellen van het Position Paper, voorbereidingen voor het regeerakkoord, personeel- en materieelonderzoek, herijken van normkosten of het voorzieningenbeleid. Daarbij is het belangrijk dat je beleid, koers en strategie kunt concretiseren tot scenario's voor landelijke toepassing. Ook adviseer je richtinggevend over (bijsturing van) de koers en strategie, treed je zo nodig op als projectleider en verricht je operationele sturing. Je bent tevens voorzitter van de financiële toetsingscommissie. Alle financiële verplichtingen boven de € 5 mln worden in de commissie vooraf getoetst op beleidsmatige en beheersmatige aspecten.

Verder draag je zorg voor de gesprekscyclus op personeelsgebied (R&O-cyclus). Ook coördineer en bevorder je als mentor de vakvolwassenheid van je collega's. Je bent hiervoor ook sterk inhoudelijk bekwaam. Je analyseert, monitort en evalueert de kwaliteit, duurzaamheid en het organisatierendement van het tot dan geldende beleid en legt constant de verbinding tussen ontwikkelingen in het uitvoerende politiewerk en de bedrijfsvoering. Door de op te leveren producten draag je o.a. actief bij aan compliance- en risicomanagement.

Waar ga je werken?

De Afdeling Financieel Advies en Toezicht, dat uit 17 fte bestaat, is onderdeel van de Directie Financiën & Control van de Staf Korpsleiding in Den Haag. Binnen onze afdeling werken veelal zelfstandige opererende en ervaren professionals. Wij ondersteunen de stelselverantwoordelijkheid van de integrale controlfunctie en zijn verantwoordelijk voor de strategische advisering aan de korpsleiding op korpsbrede financiële- en controlvraagstukken. Het gaat hier bijvoorbeeld om de begeleiding van onderzoeken naar de financiering van de politie resp. de gehele veiligheidsketen.

Ook adviseren wij over nieuwe beleidsinitiatieven, -ontwikkelingen en investeringsvraagstukken. We zijn betrokken bij het opstellen van fiches ter voorbereiding op het nieuwe regeerakkoord en hebben vanuit financieel perspectief het Position Paper begeleid dat door de politie, ministerie van JenV, OM en de regioburgemeesters is gepubliceerd. Daarnaast zorgen wij voor de coördinatie van de Rekenkameronderzoeken, zijn wij verantwoordelijk voor de opzet van de P&C-cyclus, het stelsel voor financiële beheersing en aanjager van risico-gestuurd werken. Binnen onze afdeling is tevens het cluster compliance management gepositioneerd. Dit cluster is recentelijk ingericht en heeft de opgave om de komende jaren de compliance-functie binnen de politie verder door te ontwikkelen.

De afdeling staat onder leiding van de directeur Financiën en Control, maar wordt aangestuurd door een afdelingshoofd. Dat ben jij!

Wie ben jij?

Wij zoeken een financiële vakvrouw/-man die een flinke dosis ervaring heeft als het gaat om stelselverantwoordelijkheid op het gebied van financiën en control en complexe financiële vraagstukken. Jij bent duidelijk en concreet in je beslissingen en kent de spelregels van het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Bij voorkeur heb je ook ervaring in omgang met departementen. Daarnaast geeft jij in volle overtuiging richting aan de veranderingen binnen de politie en stuur je de medewerkers in deze transitie. Je bent optimaal betrokken bij het werk en de ontwikkeling van de medewerkers. Je weet wat zij nodig hebben en zet hen in hun kracht door het bieden van professionele ruimte en verantwoordingskaders of door het creëren van de juiste condities daarvoor. In het kader hiervan zorg je voor een veilig klimaat, waarbij je afspraken nakomt en open staat voor tegenspraak. Daarbij is het van belang dat je zowel op korte termijn kunt versnellen als op lange termijn kunt uitdenken. Wij zouden het mooi vinden dat je met enige creativiteit, mogelijkheden weet te creëren om budgetten te vergroten en daarmee, rechtmatig, meer mogelijk te maken voor de politie.

Voor ons is het verder belangrijk dat jij aandacht en waardering hebt voor uiteenlopende opvattingen en dat je die niet als een belemmering ziet. Jij geeft hier inhoud aan door de aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties te combineren. Door jouw achtergrond en/of werkervaring heb je kennis van diverse (voor de politie relevante) netwerken en doelgroepen en breng je nieuwe inzichten en ideeën mee.

Verder heb je:

  • een wo-diploma, bij voorkeur in een financiële richting bij voorkeur in een financiële richting zoals accountancy, bedrijfseconomie, bedrijfskunde;
  • ruime werkervaring in een coördinerende rol.

Wat wij bieden

De standplaats is ’s-Gravenhage (Nieuwe Uitleg 1). Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.867,- en maximaal € 6.889,- (schaal 14 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist F, werkterrein financiën.

Interesse?

Bel of mail met Bert Verheugd, directeur Financiën en Control (06 - 48 10 00 37, bert.verheugd@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de selectieprocedure bel je met het Frontoffice Werving & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 21 juni 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Carola Koetsier

recruiter

carola.koetsier@politie.nl

06 - 18 14 48 94