Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

adviseur planmatig onderhoud

Kun jij adviseren en sturen op het werken volgens uniforme richtlijnen en werkinstructies? Kun jij dit combineren met specialisme op het gebied van planmatig onderhoud? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het Team Technisch Beheer zoekt een adviseur planmatig onderhoud voor de panden binnen de Landelijke Eenheid.

Locatie(s): Zwolle
Organisatieonderdeel: Politiedienstencentrum
Vakgebied(en): Advies en beleid, Facility
Niveau: HBO

Wat ga je doen?

Je analyseert het jaarplan voor planmatig onderhoud en in overleg met de technisch adviseur binnen het team en met je collega's van Team Facilitaire Services maak je een logische clustering van 'losse' onderhoudsregels tot samenhangende onderhoudsprojecten. Je zorgt ervoor dat de uitvoerende facilitaire teams de werkzaamheden binnen planning en budget uitvoeren en waar nodig worden ondersteund door externe flexcapaciteit in te huren. Jij bent verantwoordelijk voor de aansturing van deze 'flexpoolers'. Je signaleert tijdig (dreigende) knelpunten in de uitvoering van de jaarschijf planmatig onderhoud en zoekt actief en in overleg met je collega's naar effectieve oplossingen daarvoor.

Bij een effectieve en efficiënte uitvoering van de jaarschijf planmatig onderhoud betrek je uit je eigen team en uit de rest van de FM-organisatie op een tijdige en zorgvuldige manier de juiste (technische) kennis en ervaring. Over de voortgang van de uitvoering van de onderhoudsprojecten informeer je de technisch adviseur. Ook leg je gewenste mutaties (regels toevoegen; regels vervallen) van de jaarschijf ter beoordeling en besluitvorming voor aan de technisch adviseur. Op basis van de beschikbare capaciteit en de aanwezige kennis en ervaring wijs je projectleiders toe aan de onderhoudsprojecten. Je doet dit in overleg met de huisvestigingsmedewerkers van de RFS-teams en met de portefeuillehouder of themahouder huisvesting. Over de voortgang van 'hun' projecten rapporteren de projectleiders aan jou. Je stuurt de projectleiders inhoudelijk aan en begeleidt hen bij de uitvoering van de projecten. Specifieke aandachtspunten daarbij zijn onder andere:

 • Uitvragen en beoordelen van offertes voor planmatig onderhoud waaronder mini-competities en meervoudig onderhandse aanbestedingstrajecten.
 • Sturen op projectmatig werken, waaronder toezien op uitvoering conform werkbeschrijvingen en bestekken.
 • Adviseren over en sturen op het organiseren van opleveringen door leveranciers en overdracht aan de pandbeheerders.
 • Bewaken en borgen van de vastlegging van mutaties aan gebouw- en installatie-elementen in het FMIS systeem Planon.

Je levert een actieve inbreng in het (door-)ontwikkelen van de zogenaamde toolbox planmatig onderhoud, waarin procesbeschrijvingen, werkinstructies en sjablonen worden beheerd en via het internet van de politie aan alle huisvestingsmedewerkers worden aangeboden.

Waar ga je werken?

Je gaat werken bij Team Technisch Beheer, onderdeel van de landelijke sector Huisvesting. De Sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum (PDC) en maakt deel uit van de Dienst FM (Facility Management). Naast Team Technisch Beheer, bestaat de sector Huisvesting uit de teams Ruimtemanagement, Projectmanagement, BIO en Programmeren. Het Team Technisch Beheer heeft als doel het technisch in stand houden van de huisvestingsportefeuille van de politie.

In de praktijk werk je veelal met de huisvestingscollega's van het RFS team in 'jouw' eenheid. Daarnaast werk je samen met je collega's binnen het Team Technisch Beheer, de sector Huisvesting en de dienst FM. Je neemt deel aan diverse interne overleggremia. Je hebt een vaste standplaats in Zwolle, maar je functie is echter een mobiele functie, dat wil zeggen dat je in het hele land zult werken, bij en met de huisvestingsmedewerkers van de teams Facilitaire Services. Je bent voor hen én voor de 'flexpoolers' het eerste aanspreekpunt bij jaarschijf-gerelateerde vragen. Voor overige vragen over onderhoud of huisvesting, verwijs je de betreffende medewerkers door naar de technisch adviseur.

Wie ben jij?

Jij bent een specialist op het gebied van de uitvoering van planmatig onderhoud. Het FMIS systeem Planon kent voor jou geen geheimen en je bent goed bekend met de politiepanden en de pandgebonden installaties binnen de eenheid waar je voor werkt. Problemen signaleer je vlot en je zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Je toont initiatief en hebt overtuigingskracht. Je kunt goed coachen en je bent een verbinder bij uitstek: je zoekt overleg en je verkiest het gezamenlijk resultaat boven eigenbelang.

Daarnaast blijkt jouw expertise uit:

 • een hbo diploma en een technische of facilitaire opleiding;
 • kennis van onderhoud en van de onderhoudsmethodieken RVB-BOEI® en NEN 2767;
 • kennis van de wet- en regelgeving binnen het vakgebied;
 • ervaring met het FMIS systeem Planon;
 • kennis van en ervaring met een regierol binnen het planmatig onderhoud;
 • kennis van en ervaring met aanbestedingstrajecten en uitvoering van het planmatig onderhoud.

Wat wij bieden

De standplaats is Zwolle. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week verdeeld over 4-5 werkdagen. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.866,- en maximaal € 4.624,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist B,werkterrein facilitair, gewaardeerd in schaal 10 Bbp.

Interesse?

Bel of mail met Peter van der Linden, teamchef Technisch Beheer (06 - 51 23 97 89, peter.van.der.linden2@politie.nl) of met Mark di Somma, coördinator Technisch Beheer (06 - 51 17 80 32, mark.di.somma@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 22 september 2020 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.