Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

adviseur informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging en cybersecurity staan nationaal en internationaal in de belangstelling. Nieuwe ontwikkelingen en een gewijzigd landschap maken dat andere manieren van beveiliging noodzakelijk zijn. Als adviseur informatiebeveiliging draag je mede bij aan de toekomstige ontwikkelingen van het vakgebied bij de politie.

Plaatsnamen: Organisatieonderdeel: Vakgebied: Niveau:
Plaatsnamen: 's-Gravenhage Organisatieonderdeel: Staf korpsleiding en korpsleiding Vakgebied: Advies en beleid, ICT, Beveiliging Niveau: HBO

Wat ga je doen?

Als adviseur versterk en ondersteun je de CISO (chief information security officer) op het gebied van informatiebeveiliging. Je actuele kennis van ontwikkelingen en trends in de (externe) markt zet je in voor de interne beveiliging van de IV politie. Je adviseert bij het realiseren en borgen van beleid, zowel binnen de politieorganisatie als bij samenwerkende partners. Indien nodig werk je mee aan onderzoek naar veelvoorkomende problemen met als doel om ze van oplossingen te voorzien. Je vertaalt de business-eisen van de politiepraktijk naar de informatiebeveiligingsontwikkelingen van de politie. Verder draag je proactief bij aan het managen van risico's en de bewustwording van lijnmanagement en medewerkers. Je hebt een actieve rol bij besprekingen met ketenpartners en het ministerie als het gaat om informatiebeveiliging binnen het veiligheidsdomein.

Waar ga je werken?

De Directie Informatievoorziening (IV) is onderdeel van de Staf Korpsleiding en bestaat uit vier afdelingen: Strategie, Beleid en Bestuur (SBB), Portfoliomanagement (PFM), Gegevensautoriteit (GA) en Kwaliteit en Toezicht (K&T). Deze afdelingen maken het beleid voor de informatievoorziening van de politie. CISO (informatiebeveiligingsautoriteit) maakt hier een belangrijk onderdeel van uit en is verantwoordelijk voor de bestuurlijke coördinatie van informatiebeveiliging binnen de politie, waaronder het vormgeven van kaders en richtlijnen en functioneel sturen op de implementatie. Informatiebeveiliging bij de politie is het verbinden van twee werelden, de business en de ICT. Bij de politie hanteren we een risicogeoriënteerde werkwijze om deze twee werelden bij elkaar te brengen en ze elkaar te laten versterken.

De Directie IV zorgt voor optimale politie-informatievoorziening in een digitaliserende wereld en is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsvorming op dat gebied. Daarnaast ontwikkelt en beheert zij de integrale informatie-, applicatie- en ICT-architectuur en is zij verantwoordelijk voor het portfoliomanagement. De directie monitort de uitvoering en de naleving van het IV-beleid en rapporteert hierover. Met het oog op de integraliteit van het beleid en de uitvoering daarvan werkt zij samen met de andere directies van de Staf Korpsleiding. Daarnaast stemt zij de prioriteitstelling van de ICT-projecten en rijksbrede ontwikkelingen af met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gemaakte beleid wordt uitgevoerd door de diensten ICT en IM (informatiemanagement); in samenwerking met hen worden kwaliteit en uitvoerbaarheid van het IV-beleid getoetst en gerealiseerd.

Wie ben jij?

Wij zoeken een collega met ruime kennis van informatiebeveiliging en relevante wetgeving op het gebied van privacy, beveiliging en opsporing (zoals ontwikkelingen op het gebied van de Wet computercriminaliteit III). Je kent de ontwikkelingen op het gebied van privacywet- en regelgeving en bent bij voorkeur bekend met de werkprocessen en de informatievoorziening binnen de politie. Ook ga je effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie en de omgeving en ben je in ketenverband een betrouwbare partner. Verder ben je een prettige coach voor je collega's, werk je klantgericht en ben je netwerkvaardig. Verder ben je in staat om buiten de kaders te denken; je handelt daarbij vanuit de geest van de wet- en regelgeving en niet naar de letter. Tot slot heb je een hbo-diploma en minimaal 3 jaar relevante werkervaring.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.946, - en maximaal € 5.618, - (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden)

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist D, werkterrein informatie- en communicatietechnologie

Interesse?

Bel of mail met Annemiek Wauters (06 - 53 74 59 14, annemiek.wauters@politie.nl) als je meer informatie wilt hebben over de functie.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 21 juni 2019 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.