Kom bij de politie Maak er politiewerk van

veiligheidsanalist mainports sierteelt - Analyse & Onderzoek

Wie wil nu niet verantwoordelijk zijn voor een succesvolle aanpak van de ondermijningsproblematiek in het grootste logistieke bolwerk van de Eenheid Amsterdam? Als je deze specifieke problematiek plaatst in het enorme en complexe werkgebied met onder andere de aanwezigheid van de bloemenveiling, kom je tot een functie waar jij samen met je collega’s in het netwerk, maar ook binnen de (basis)teams Aalsmeer – Uithoorn, districtsrecherche Zuid, de dienst Regionale Recherche en de overige partners het verschil kunt maken.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Amsterdam

Organisatieonderdeel:

Eenheid Amsterdam

Vakgebied(en):

Intelligence

Niveau:

HBO BACHELOR

Wat ga je doen?

De aanpak van ondermijning is in de Eenheid Amsterdam geprioriteerd, en binnen een nieuw in te richten Netwerk Ondermijning Mainports zal hierbij de focus gelegd worden op de mainports Weerbare Sierteeltsector en het Noordzeekanaalgebied (NZKG). De aanpak van ondermijning is een topprioriteit in District Zuid. Je bent als operationeel specialist A verbonden aan het team Analyse en Onderzoek van de Dienst Regionale Intelligence Organisatie, maar het werkgebied betreft het Basisteam Aalsmeer-Uithoorn.

Als veiligheidsanalist ga jij je fulltime bezig houden met ondermijning in de (weerbare) Sierteeltsector. Je vergelijkt, analyseert en evalueert zelfstandig informatie uit verschillende bronnen. Je bent een spin in het web op het gebied van analyse op het onderwerp Weerbare Sierteeltsector en werkt intensief samen met collega's en externe partijen zoals RIEC, Douane, FIOD, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Analyses verricht je aan de hand van concrete analyseverzoeken of op eigen initiatief. Je adviseert proceseigenaren en projectleiders aan de hand van analyseproducten en bent daarbij een volwaardige gesprekspartner. Jouw analyseproducten en adviezen dragen bij aan het verkrijgen van inzicht in trends en fenomenen met betrekking tot misbruik van infrastructuur voor invoer, doorvoer en uitvoer van drugs binnen de Sierteeltsector en worden als input gebruikt voor beleidsvorming (strategische sturing) en/of voor het bepalen van een goede aanpak en tactiek (tactische sturing). Uit de veelheid aan informatie weet jij goed in te schatten wanneer bepaalde informatie van belang is om te delen.

Daarnaast weet jij vanuit jouw expertise op het gebied van privacywetgeving (WPG en AVG) hoe dat moet gebeuren. Je rapporteert en presenteert analyseresultaten en zorgt voor een goede samenwerking en informatiedeling om als DRIO een stevige, partner-overstijgende informatiepositie te verkrijgen op het onderwerp en op het werkgebied. Verder ben je in staat om vanuit een proactieve rol de verbinding te zoeken met aanspreekpunten binnen andere afdelingen van de DRIO, andere eenheden en externe partijen.

Je speelt een belangrijke rol in het meedenken over en aanjagen van (alternatieve) interventies binnen het veiligheidsvraagstuk ondermijning, dat een focus heeft op publiek-private samenwerking. Je kent je partners en verkent samen met hen de mogelijkheden ten aanzien van ondermijningsvraagstukken.

Voor de gerichte aanpak van ondermijning kijk je verder dan het strafrecht alleen. Je kijkt naar het effect dat je wilt bereiken in de buitenwereld en komt zo tot creatieve oplossingen en succesvolle interventies. Het interveniëren op criminele netwerken met in- en externe partners is een essentieel onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden, waarbij het komen tot duurzame interventies die leiden tot een vergroting van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit uitgangspunt is.  Je maakt onderdeel uit van Team Analyse en Onderzoek en werkt onder verantwoordelijkheid van de teamchef van aldaar, maar vanuit je participatie in het netwerk draag je bij aan de doelstelling van het Netwerk Ondermijning Mainport:

Het bestrijden van drugscriminaliteit door handhaving en incidentgerichte opsporing, het verstevigen van de informatiepositie, een gedegen probleemanalyse en een integrale interventiestrategie.

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij Team Analyse en Onderzoek (A&O) van de Dienst Regionale Intelligence Organisatie (DRIO) in Amsterdam. Team A&O draagt bij aan het opbouwen en in stand houden van een intelligencepositie, voert onderzoeken uit naar veiligheidsproblemen en zorgt voor de uitvoering van zaaks- en veiligheidsanalyses op operationeel, tactisch en strategisch niveau. A&O werkt nauw samen met de andere afdelingen binnen de DRIO en daarbuiten. A&O is continu in beweging en wil blijven aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen en behoeftes. Dit vergt veel ondernemerschap van het team. Je gaat deel uit maken van het DRIO-brede cluster/intelcel Ondermijning.

Binnen en buiten het cluster werk je nauw samen met collega's en andere partners aan het opbouwen en onderhouden van een goede intelligencepositie op het thema en de duiding daarvan. Je wisselt kennis en vaardigheden uit en denkt mee over ontwikkelingen en interne kwaliteitsverbeteringen.

Wie ben jij?

Vanzelfsprekend ben je analytisch ijzersterk, beschik je over goede advies- en presentatievaardigheden en kun je methodologisch verantwoord informatie uit verschillende bronnen met elkaar in verband brengen. Je vindt het leuk om deel te zijn van een team maar je kunt ook goed zelfstandig en autonoom werken. Je bent niet bang om met nieuwe ideeën te komen of jouw mening te geven en je hebt een flexibele instelling. Je hebt oog voor trends die het vakgebied analyse raken, zoals methoden en technieken met betrekking tot het interpreteren van gegevens. Je bent ondernemend, gericht op innovatie en op de hoogte van de huidige (technologische) ontwikkelingen in de maatschappij in relatie tot ondermijnende criminaliteit. Je bent communicatief sterk, kritisch en in staat om te verbinden met jouw omgeving. Ook ben je politiek-bestuurlijk sensitief en kun je op een constructieve manier samen met het team of integraal samenwerkingsverband tot verdieping komen in bijvoorbeeld casuïstiek of de informatiepositie.

Verder heb je:

 • een hbo (bachelor) diploma;
 • bij voorkeur ervaring met analyse en het interpreteren van grote datasets;
 • bij voorkeur ervaring met het politie-informatieproces;
 • kennis van privacywetgeving (WPG en AVG);
 • ervaring met (integrale) samenwerking/bij voorkeur ervaring op het gebied van integraal werken met verschillende overheidsinstanties;
 • inzicht in logistieke processen.

Wat wij bieden

De standplaats is Amsterdam. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Je vervult deze functie vooralsnog in dagdiensten. De mogelijkheid bestaat dat je werkzaamheden in weekenddienst en piket gaat uitvoeren. Omdat politiewerk dat je incidenteel flexibel inzetbaar bent op die momenten dat jouw expertise nodig is.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.138,- en maximaal € 5.055,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

De werkzaamheden op het thema NZKG zijn voor de duur van 2 jaar. Daarna zullen de werkzaamheden worden voortgezet op een ander thema.

Interesse?

Bel (op werkdagen tussen 15:00 en 17:00 uur) met coördinator A&O Amsterdam Mirjam Bourke (06 - 18 65 70 72) als je meer informatie over de functie wilt hebben. Wij stellen het op prijs als je voorafgaand aan de sollicitatie telefonisch contact met ons opneemt om je persoonlijk over de functie te kunnen informeren.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met Werving & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 22 juli 2024 via de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek en eventueel een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.