Kom bij de politie Maak er politiewerk van

themahouder - Team Intelligence

Ben jij de nieuwe collega met goede analytische vaardigheden en vooral een frisse blik die de Dienst Regionale Intelligence Organisatie (DRIO) Zeeland-West-Brabant wil komen versterken als themahouder jeugd of financiële intelligence (Fintell)? Wil jij jouw analyse en communicatieve vaardigheden inzetten bij de politie en bijdragen aan de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit? Dit is je kans want het Team Intelligence zoekt twee flexibele themahouders voor de thema’s jeugd en financiële intelligence (Fintell).

Specificaties vacature

Locatie(s):

Breda

Organisatieonderdeel:

Eenheid Zeeland-West-Brabant

Vakgebied(en):

Intelligence

Niveau:

HBO BACHELOR

Wat ga je doen?

Het Team Intelligence levert intelligence op verschillende onderwerpen (excessief geweld, drugs, cybercrime, terrorisme en radicalisering etc.) Het thema jeugd loopt als een rode draad door al deze veiligheidsthema’s heen en het thema financiële intelligence moet als rode draad door al deze onderwerpen gaan lopen.

Themahouder jeugdcriminaliteit:

Als themahouder jeugd binnen ons team zet je jouw kennis en communicatieve vaardigheden in om inzicht te krijgen in en om op te treden tegen jeugdcriminaliteit in de regio.

Als themahouder ben jij inhoudelijk verantwoordelijk voor een goede informatiepositie voor het thema. Jij bent het eerste aanspreekpunt en zorgt voor de doorontwikkeling. Hierbij wordt gewerkt conform de intelligencecyclus, waarbij naast je eigen analytische vaardigheden ook verschillende specialisten verantwoordelijk zijn voor een deel van het intelligenceproces Jij bewaakt en geeft richting en sturing aan het proces omtrent jeugd zodat het hele traject van verzamelen, bewerken, structureren, analyseren en adviseren goed verloopt binnen de andere thema’s.

Met jouw expertise vertegenwoordig jij de DRIO in diverse landelijke en regionale overleggen, waarbij je een bijdrage levert aan de procesvorming, expertise en sturing op inhoud. Jij staat hierbij intensief in verbinding met de specialisten van andere themaclusters, teams en processen van de DRIO, waaronder het proces lokale verankering. In samenwerking met deze teams zorg je ervoor dat werkprocessen naadloos op elkaar aansluiten, resulterend in een sterke intelligencepositie op alle geprioriteerde veiligheidsthema's. Met jouw uitstekende communicatieve vaardigheden fungeer je hierbij als een overtuigende netwerker en bouw je sterke samenwerkingsverbanden op. Het werkgebied jeugd is dynamisch en volop in beweging en in ontwikkeling. Jij bent binnen dit werkgebied bezig met de ontwikkeling van intelligenceprocessen en nieuwe werkwijzen ten behoeve van de aanpak van criminele jeugd en jeugdgroepen. Thematisch werken/datagericht werken en andere ontwikkelingen op het gebied van intelligence zijn belangrijke aspecten van jouw functie.

Themahouder financiële intelligence (Fintell):

Het Team Intelligence is op zoek naar een themahouder die verantwoordelijk is voor het inrichten en borgen van een gestructureerde financiële informatiepositie.

Je bent een zelfstandige, enthousiaste en analytisch sterke collega die verantwoordelijk is voor het inrichten en borgen van een gestructureerde informatiepositie op het gebied van financiële criminaliteit binnen de eenheid. Als themahouder intelligence bij Fintell, ben jij inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het thema financieel binnen de DRIO. Je zorgt voor het proces, het opzetten hiervan en het doorontwikkelen van de financiële intelligencepositie, om zo vanuit intelligence oogpunt het verschil te kunnen maken. Je werkt samen met de andere specialisten en de operationeel experts van de afdeling. Hierbij schakel je makkelijk tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Daarnaast vertegenwoordig je de DRIO in landelijke (strategische) netwerken en tafels en draag je bij aan de doorontwikkeling van financiële intelligence over de volle breedte. Hierbij ga je samenwerken met andere instanties en organisaties om gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en samen te werken aan de bestrijding van criminaliteit op verschillende niveaus. Je richt dit nieuwe proces in nauwe afstemming en samenwerking in met de specialisten van de opsporing en specialistische ondersteuning. Thematisch werken in lijn met de ontwikkelagenda intelligence én de koers opsporing is hierbij het uitgangspunt.

Waar ga je werken?

Je komt binnen de Eenheid Zeeland-West-Brabant te werken bij het Team Intelligence, onderdeel van de DRIO. Het team voert, in nauwe samenwerking met het Team Business Intelligence, onderzoeken uit naar veiligheidsproblemen, zorgt voor de uitvoering van operationele, tactische en strategische analyses en voert data-analyses uit op grote gegevensverzamelingen. Verzamelde en veredelde informatie vormt de basis voor analyses en onderzoeken die zicht geven op het veiligheidsbeeld op geografisch of thematisch vlak. Een deel van het team voert de werkzaamheden decentraal in de operatie uit, bijvoorbeeld bij de opsporing of andere afdelingen van de DRIO.

Het team is voortdurend in doorontwikkeling en anticipeert daarbij op de behoeftes uit onze professionele omgeving, de snelle ontwikkelingen van digitale mogelijkheden en de veranderingen in de maatschappij. Dat vraagt van elk teamlid alert en proactief gedrag. De regionale context van de eenheid en vooral de manier waarop ondermijnende criminaliteit zich in het werkgebied manifesteert, is ook van grote invloed op de ontwikkelrichting van de DRIO. In een dynamische eenheid als Zeeland-West-Brabant hebben maatschappelijke ontwikkelingen en trends directe invloed op de werkzaamheden van de operatie en daarmee op de veiligheidsvraagstukken en -problemen waar het team zich op richt. Dit vergt veel ondernemerschap en initiatief van jou en van het team.

Je maakt deel uit van een team waarin je jezelf mag zijn. Bij de politie maken onze mensen het verschil. Ondanks ons blauwe hart hebben we allemaal verschillende achtergronden en culturen. Wij waarderen verschillen, omdat ons werk om verschillende perspectieven vraagt. Gezien de aard van de werkzaamheden, is er altijd aandacht vanuit de leiding voor jou en je collega’s.

Wie ben jij?

Je bent enthousiast, verbindend, analytisch en speelt een essentiële rol in het ontwikkelen van het intelligencebeeld. Je begrijpt de waarde van intelligence en hebt bij voorkeur ervaring met de intelligencecyclus. Proactief denken en handelen is voor jou vanzelfsprekend en je beschikt over ondernemerschap en uitstekende netwerkvaardigheden. Je hebt een scherp oog voor bestuurlijke context waarbinnen je komt te werken. Jij bent je ervan bewust dat de aanpak van problematiek zich afspeelt in een complexe (bestuurlijke) omgeving. Je hebt een scherp oog voor deze context en je staat sterk in je schoenen om hierin te opereren. Je kunt goed omgaan met een dynamische omgeving die voortdurend verandert.

Op operationeel, tactisch en strategisch niveau kun je moeiteloos schakelen. Jouw communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk zijn uitstekend. Verder ben je in staat om de intelligencebehoeften te doorgronden en hier doelgericht op in te spelen en je teamleden te coachen en te inspireren om gezamenlijke doelen te bereiken. Vanzelfsprekend werk je nauw samen met je collega themahouders die verantwoordelijk zijn voor de andere veiligheidsthema’s. De DRIO streeft naar een samenhangend veiligheidsbeeld op alle thema's en daarom maak je met hen afspraken over de wijze waarop de intelligencepositie conform de intelligencecyclus wordt ingericht.

Verder beschik je over hbo (bachelor) werk- en denkniveau*.

Wat wij bieden

De standplaats is Breda. Er is ruimte voor 2 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Deze 36 uur zijn in samenspraak flexibel in te delen.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.484,- en maximaal € 5.489,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B.

Interesse?

Schrijf je in voor de digitale informatieavond op dinsdag 23 juli 2024 vanaf 18:00 uur, door een mail te sturen naar: team-analyse-en-onderzoek.zb@politie.nl

Bel of mail met Ingmar de Ruijter (06 – 18 67 29 41, ingmar.de.ruijter@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel of mail je met Karin Speet, recruiter (06 – 29 59 28 07, karin.speet@politie.nl).

Solliciteer uiterlijk 31 juli 2024 via de sollicitatiebutton.

Geef in je brief duidelijk naar welk thema je voorkeur uitgaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek en een eventueel vakinhoudelijk assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
  • Een taaltest maakt mogelijk onderdeel uit van de selectieprocedure.
  • We vragen je een duidelijke motivatie te schrijven voor de functie en voor de organisatie. Ook vragen we om minimaal drie referenten op te geven. 
  • Het advies is om vooraf telefonisch informatie in te winnen en te overleggen of je een keer kunt meekijken op de afdeling zodat je goed geïnformeerd bent over wat er van je wordt verwacht in de functie.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

* Je hebt een diploma op hbo-niveau (bachelor) of je bent daaraan gelijkgesteld via EVC. Of je hebt minimaal twee jaar aantoonbare ervaring op het gevraagde werk- en denkniveau. Dit moet je aantonen met je cv én een officiële functiebeschrijving of ander document waaruit blijkt dat de uitgevoerde functie op het gevraagde niveau is.