Kom bij de politie Maak er politiewerk van

strategisch adviseur - Afdeling Politieprofessie

De Afdeling Politieprofessie van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties zoekt een strategisch adviseur. Een ervaren politiecollega die zorgt voor organisatiebrede vernieuwing.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Driebergen

Organisatieonderdeel:

Eenheid Landelijke Expertise en Operaties

Vakgebied(en):

Advies en beleid, Bedrijfsvoering

Niveau:

WO

Wat ga je doen?

Vanaf 1 januari 2024 is de Landelijke Eenheid overgegaan naar twee eenheden, de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO). Deze functie is in eerste aanleg ondergebracht bij LX maar kan gedurende het transitieproces nog overgaan naar de Eenheid LO. Je start in ieder geval vanuit de eenheid LX. Als strategisch adviseur bij Eenheid LX adviseer je de eenheidsleiding op een van de thema’s waaraan je wordt gekoppeld. Zowel de Eenheid LX als de Eenheid LO kent vanuit haar politietaken een grote variëteit van opgaven en taken waar ze landelijk voor aan de lat staan. Voor LX kun je denken aan Bewaken, Beveiligen en Beschermen, Infra en Crisiscoördinatie.  Aan de kant van LO is dat Serious Organised Crime, Intel, CTER en High Impact Environmental Crime (HIEC). Dit politiewerk doen de eenheden niet alleen: samenwerking met de regionale eenheden, het gezag en andere betrokken partners is hierbij van cruciaal belang.  

Jij beweegt op één van de onderwerpen die aan de Eenheid LX of LO is toebedeeld. Dit kan één van de operationele aandachtsgebieden zijn, maar ook één van de hoofd- of deelportefeuilles die aan de landelijke eenheden zijn toebedeeld. Je bent degene die inzicht, overzicht en samenhang weet te brengen en adviseert vanuit jouw strategisch adviserende rol op de relevante ontwikkelingen op een van deze onderwerpen. Je bent een verbindende factor naar de operatie, de andere stafafdelingen, korpsstaf en betrokken partners op jouw speelveld. Je bent voor de eenheidsleiding en het hoofd Operatiën het aanspreekpunt. Jouw strategisch adviseurschap verzorg je niet vanuit de koker van alleen jouw eigen onderwerp. Maar je zorgt samen met betrokkenen partijen voor integraliteit tussen alle onderwerpen op zowel eenheids- als landelijk niveau. Je hebt de regie op dit proces binnen de eenheid stevig in handen.

Omdat de landelijke eenheden volop in ontwikkeling zijn, betekent dit dat de afdelingen Politieprofessie in deze bewegingen mee gaan. Jouw rol vraagt naast inhoudelijk adviseurschap ook om een bijdrage om Politieprofessie naar een nóg hoger niveau te tillen. Je krijgt dus de kans om op vele fronten van grote toegevoegde waarde te zijn voor de politie.

Waar ga je werken?

Je gaat aan de slag bij de Afdeling Politieprofessie van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Momenteel bestaat onze afdeling uit 34 medewerkers. De afdeling helpt de eenheid in het veranderen en verbeteren van het politiewerk door project en programmamanagement, portefeuille-ondersteuning en het realiseren van en adviseren over vernieuwingen en innovaties. Daarbij werken we nauw samen met de afdelingen Politieprofessie in de eenheden en de Directie Operatiën.

Momenteel werken we binnen Politieprofessie in clusters. Maar we gaan de stap maken naar opgavegericht werken. Anders gezegd, de opgaven waar we aan werken staan centraal en niet de organisatorische hark. Dit vraagt om dienstverlening vanuit integraliteit, verbinding, scherpte en bovenal samenwerking. We zetten binnen de Afdeling Politieprofessie samen de schouders onder oplossingen voor uitdagingen in de organisatie. Hoewel de taken en doelstellingen van de clusters vaak verschillen, zijn er ook overeenkomsten. Daarom vinden we het belangrijk om op de hoogte te zijn van elkaars werk. Zo is er regelmatig (digitaal) overleg en investeren we in sociale activiteiten.

Met ingang van 1 januari 2024 is de Landelijke Eenheid opgesplitst in twee zelfstandige eenheden, elk met een specifieke taak. Deze functie is ingericht binnen de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX). LX werkt nauw samen met alle andere eenheden en zorgt ervoor dat het politiekorps als geheel gecoördineerd kan optreden, zowel op nationaal als internationaal niveau. Bovendien bouwt LX een versterkte nationale intelligencevoorziening met als belangrijkste doel het vergroten en versterken van de operationele slagkracht van de politie.

Wie ben jij?

Je hebt kennis van en ervaring met beleidsadvisering, project- en programmamanagement. Oog voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit is voor deze functie van groot belang. Je bent in staat om je in te leven in zowel de operationele als politiek-bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. Je hebt visie, bent creatief, overtuigend en samenwerkingsgericht. Een ervaren politiecollega die gewend is op strategisch niveau te opereren en de organisatie verder te brengen in de ontwikkeling van haar landelijke taken. Je kijkt ook over de taken heen, in samenhang met andere stakeholders, binnen en buiten het korps. Je bent in staat snel je netwerk uit te breiden en in te zetten. Ook kun je met jouw helikopterview als geen ander het werk organiseren en verdelen. Je bent helder in je communicatie en schakelt makkelijk tussen allerlei niveaus. Jouw drive om processen verder te verbeteren is groot.

Verder heb je:

  • een wo werk- en denkniveau* en een politiediploma op minimaal niveau 3;
  • ruime ervaring binnen de organisatie, zodat je consequenties en effecten van beoogde veranderingen kunt overzien;
  • enkele jaren coördinerende ervaring.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

De functie is opengesteld voor medewerkers werkzaam bij de politie met een vaste aanstelling, voor medewerkers, uitzend-/detacheringskrachten die twee jaar of langer zonder onderbreking in tijdelijke dienst zijn, voor medewerkers die een tijdelijke aanstelling, uitzend- of detacheringsovereenkomst hebben en waarvan de contractduur (conform Barp), twee jaar of langer is en voor politievrijwilligers. Bij meerdere geschikte kandidaten heeft een beroepsmedewerker (in vaste of tijdelijke dienst) en voornoemde uitzend-/detacheringskracht voorrang op een politievrijwilliger. Eventuele preferente kandidaten binnen de politie worden eerst geplaatst. Medewerkers die bij de matching tijdens de overgang naar een LFNP-functie of door een eerdere reorganisatie bij plaatsing in een functie met een lagere schaal terecht zijn gekomen hebben een voorrangspositie.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • bruto maandsalaris van minimaal € 5.349,- en maximaal € 7.455,- (schaal 13 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

Het betreft de LFNP-functie operationeel specialist E, gewaardeerd in schaal 13 Bbp. Bij aanstelling accepteer je de rechtspositie die bij de functie hoort.

Interesse?

Bel met Ronald Tienhoven, teamchef Politieprofessie (06 - 27 88 79 44) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met Werving & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 3 juni 2024 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in Driebergen in de eerste week van juli 2024.
  • Een betrouwbaarheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

* Je hebt een diploma op wo-niveau of je bent daaraan gelijkgesteld via EVC. Of je hebt minimaal twee jaar aantoonbare ervaring op het gevraagde werk- en denkniveau. Dit moet je aantonen met je cv én een officiële functiebeschrijving of ander document waaruit blijkt dat de uitgevoerde functie op het gevraagde niveau is.

Let wel: voor aanstelling op deze functie is wel minimaal het diploma Politiemedewerker (niveau 3) vereist.