Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Na de opleiding

Met je hbo-politiediploma op zak start je in een van de politieteams in een wijk of district. Het politiewerk met onvoorspelbare situaties leer je het beste door veel te doen en te ervaren. Na de opleiding ga je geruime tijd meedraaien in de politiediensten om breed ervaring op te doen in de politiepraktijk. Zo leer je geleidelijk hoe je op cruciale momenten de juiste beslissing neemt.

Verder groeien

Na verloop van tijd kun je met je hbo-politiediploma andere rollen of taken in het wijkgerichte politiewerk vervullen, zoals:

 • wijkagent
 • coördinator crisisbeheersing
 • coördinator horecageweld
 • veiligheidsadviseur grootschalige evenementen
 • teamleider operationeel team
 • veiligheidsanalist

Met je brede hbo-politieopleiding en ervaring in de frontlinie kun je ook op andere werkdomeinen bij de politie aan de slag. Denk aan de meldkamer, recherche of intelligence.

Salaris

Na het behalen van de opleiding is het salaris minimaal € 2.715,-  (peildatum juli 2020). Dit is een indicatie. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Daarnaast kent de politie ook een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan:

 • toeslagen op het salaris voor nacht- en weekenddienst of bereikbaarheidsdienst
 • mogelijkheid om parttime te werken na de opleiding
 • vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,33%
 • deelname pensioenfonds ABP
 • reiskostenregeling
 • betaald ouderschapsverlof