Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Na de verkorte hbo-politieopleiding

Met je bachelordiploma Politiekundige op zak start je in een van de basisteams in een wijk of district. Het politiewerk met onvoorspelbare situaties leer je het beste door veel te doen en te ervaren. Na de opleiding draai je mee in de politiediensten om breed ervaring op te doen in de politiepraktijk. Zo leer je geleidelijk hoe je op cruciale momenten de juiste beslissing neemt.

Wat ga je doen als politiekundige?

Je gaat aan de slag in het operationele, gebiedsgebonden, politiewerk. Je levert een bijdrage aan de veiligheid in de wijk door de effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken. Dit doe je met de voeten in de klei. Bij het afhandelen van incidenten vertaal je theoretische inzichten direct naar concrete toepassingen in de praktijk. 

Je overziet de context van de wijk, het web en de wereld en begrijpt de onlosmakelijke verwevenheid daarvan. Je bent doordrongen van de functie van de politie in de samenleving en vervult de verbindende en doortastende rol van de politie als handhaver van de rechtsorde, in een diverse en complexe samenleving. Je manoeuvreert op het grensvlak van politie en diverse samenwerkingspartners in het veiligheidsdomein van burger tot burgemeester. 

 • Vanuit je basis in het operationele politiewerk, werk je aan de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken. Deze vraagstukken raken direct aan het werkgebied van het basisteam en het politiewerk daarbinnen.
 • Je bent in staat om maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren, te analyseren en te onderzoeken en deze te koppelen aan je taak binnen het basisteam. Je kijkt over incidenten heen en werkt aan grotere vraagstukken.
 • Je overziet de situatie en kan op basis van een analyse in (multidisciplinaire) samenwerking betekenisvolle interventies ontwikkelen. Door je netwerk en inzicht in zowel de politieorganisatie als de (bestuurlijke) context weet je beweging op gang te brengen.
 • De aanpak van veiligheidsvraagstukken kun je monitoren en evalueren om op deze manier het politiewerk te verbeteren.
   

Verder groeien

Na deze bachelor ben je executief politiemedewerker en word je aangesteld als senior in een basisteam. Je krijgt de rang brigadier (schaal 8). 
Na 3 jaar word je aangesteld als Operationeel Specialist, gericht op het vakspecialisme (schaal 9). In de meeste gevallen is dit binnen de basispolitiezorg.

Heb je leiderschapskwaliteiten en de ambitie? Dan kun je de stap maken naar de operationele sturing. Met deze brede basispolitieopleiding op hbo-bachelor niveau heb je volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en specialiseren in het politiewerk. Je kunt na verloop van tijd met dit politiediploma andere rollen of taken in het wijkgerichte politiewerk vervullen, zoals:

 • coördinator crisisbeheersing
 • coördinator horecageweld
 • veiligheidsadviseur grootschalige evenementen
 • teamleider operationeel team
 • veiligheidsanalist

Afhankelijk van je ambities kun je ook aan de slag in andere vakgebieden als opsporing, meldkamer of intelligence.

Salaris

Na het behalen van de opleiding is het salaris minimaal € 2.715,-  (peildatum juli 2020). Dit is een indicatie. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Daarnaast kent de politie ook een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan:

 • toeslagen op het salaris voor nacht- en weekenddienst of bereikbaarheidsdienst
 • mogelijkheid om parttime te werken na de opleiding
 • vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,33%
 • deelname pensioenfonds ABP
 • reiskostenregeling
 • betaald ouderschapsverlof