Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Na de hbo-politieopleiding

Met je hbo-politiediploma op zak start je in een van de politieteams in een wijk of district. Het politiewerk met onvoorspelbare situaties leer je het beste door veel te doen en te ervaren. Na de opleiding ga je geruime tijd meedraaien in de politiediensten om breed ervaring op te doen in de politiepraktijk. Zo leer je geleidelijk hoe je op cruciale momenten de juiste beslissing neemt.

Analytisch en creatief in het hart van de wijk

Als hbo-politieagent ben je actief in het dagelijkse politiewerk in de wijk. Je herkent de samenhang in situaties en meldingen en werkt mee aan structurele oplossingen en verbeteringen. Criminele jeugdgroepen, drugsoverlast, woningovervallen; samen met politiecollega's maar ook met partners van bijvoorbeeld gemeente en welzijnsorganisaties werk je aan veiligheid in de wijk en het terugdringen van criminaliteit.

Frontlinie-werk vraagt om naar eigen inzicht zelfstandig te handelen op cruciale momenten. Daarbij voeg je analytische inzichten toe, breng je creatieve oplossingsrichtingen in en genereer je duurzame oplossingen.

Kortom, als hbo-er in het wijkgerichte politiewerk betekent:

 • uitdagend politiewerk op straat
 • opereren in een steeds veranderende maatschappelijke context met onvoorspelbare problemen
 • samenwerken met professionals uit andere sectoren
 • prestaties kritisch bekijken en actief verbeteren en vernieuwen

Salaris

Na de hbo-politieopleiding krijg je een aanstelling in een politiefunctie. Formeel is dit de functie senior in de basispolitiezorg. Dit is een functie in schaal 8 met bijbehorend salaris van minimaal € 2.715,-  (peildatum juli 2020).

Ook kent de politie een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan:

 • toeslagen op het salaris voor nacht- en weekenddienst of bereikbaarheidsdienst
 • mogelijkheid om parttime te werken
 • vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,33%
 • deelname pensioenfonds ABP
 • reiskostenvergoeding (voor maximaal 120 kilometer enkele reis)
 • betaald ouderschapsverlof

Specialiseren

Als je thuis bent in het politiewerk kun je andere rollen of taken in het wijkgerichte politiewerk vervullen, zoals:

 • wijkagent
 • coördinator crisisbeheersing
 • coördinator horecageweld
 • veiligheidsadviseur grootschalige evenementen
 • teamleider operationeel team
 • veiligheidsanalist

Met je brede hbo-politieopleiding en ervaring in de frontlinie kun je ook op andere werkdomeinen bij de politie aan de slag. Denk aan de meldkamer, recherche of intelligence.