Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Medische keuring

Tot nu toe heb je alle selectieonderdelen positief afgerond. Je bent nog maar enkele stappen verwijderd van je start aan de politieopleiding. Nu volgt de medische keuring. Daarin checken we of je lichamelijk klaar bent voor het politiewerk.

Waarom een medische keuring?

Om het politiewerk te kunnen uitvoeren is het nodig dat je gezond bent. Naast psychische fitheid en een goede conditie is ook je lichamelijke gesteldheid van belang. Daarom krijg je een medische keuring. 

Het is wettelijk bepaald dat deze keuring, net als de screening, pas mag plaatsvinden aan het einde van je selectieprocedure. Dus wanneer de politie jou geschikt acht voor het politiewerk en de intentie heeft om je aan te stellen. Vandaar dat deze onderdelen aan het eind van de procedure zitten. 

Hoe verloopt de medische keuring?

Wij hebben een aanvraag om jou medisch te keuren doorgezet aan PDG Health Services, een onafhankelijke instantie die voor ons de keuring uitvoert. Je ontvangt van hen een uitnodiging om zelf online een afspraak te maken.

In de online omgeving van PDG Health Services staat ook een link naar een online vragenlijst. Die vragenlijst gaat over algemene gezondheidsvragen omtrent houding en beweging, zintuigen (zoals ogen en oren) en je psychische gesteldheid. De vragenlijst moet ingevuld worden vóórdat je naar de keuring komt, zodat je antwoorden tijdens de keuring kunnen worden besproken. 

De afspraak vindt plaats op een locatie van PDG Health Services. Als je onder behandeling staat van een huisarts of specialist, neem je ook de meest recente medische informatie mee. Ben je onlangs bij een oogarts, opticiën of audiciën geweest, neem dan de keuringsrapporten daarvan mee. (Draag je nachtlenzen, laat dan eerst je ogen checken door een opticiën.)

Bij de uitnodiging voor de medische keuring ontvang je ook informatie over de coronamaatregelen die gelden bij een bezoek aan de locatie van PDG Health Services. Lees deze goed door voordat je naar de keuring gaat.  

In de video hieronder leggen we uit hoe de medische keuring verloopt:

Aan het eind van de keuring krijg je meteen de uitslag. Die wordt per mail aan jou bevestigd. De politie krijgt geen medisch inhoudelijke gegevens, want die vallen onder het beroepsgeheim van de arts. Wij krijgen alleen te horen of je wel of niet door de test gekomen bent. 

Hoe kan ik me voorbereiden?

Heb je de gezondheidstest op mijn.kombijdepolitie.nl al gedaan? Daar haal je al veel informatie uit. Heb je vragen over je zicht, gehoor en medicijngebruik? Check dan de informatie op de pagina eisen voor je ogen, oren en medicatie

Testuitslag ontvangen; en nu?

Meestal wordt de medische keuring binnen twee weken na aanvraag afgerond. Wij ontvangen dan de uitslag van de keuringsinstantie per mail. Die mail bevat alleen de uitslag, dus of je de keuring gehaald hebt of niet. Wij krijgen dus geen medische informatie door. Wij sturen jou ook een bevestigingsmail van deze uitslag.
Is de uitslag van de medische keuring positief, dan zetten wij de screening in gang. Haal je de keuring niet, dan kun je helaas (op dit moment) niet door met de selectieprocedure. Je inschrijving voor de opleiding wordt dan stopgezet. Mocht je het later nog eens willen proberen, dan kun je na een jaar (vanaf de datum van je medische keuring) je opnieuw inschrijven voor een politieopleiding. 

In uitzonderlijke gevallen spreekt de arts met je af dat je na een behandeling, bijvoorbeeld een ooglaserbehandeling, wel positief door de keuring komt.